Sökning: "livsvärd"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet livsvärd.

 1. 1. På tal om kvalitet : Pedagogiska diskurser i förskolan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Gunilla Herrlin; [2017]
  Nyckelord :Planering; utvärdering; kvalitet; systematiskt kvaalitetsarbete; diskursanalys; livsvärd; system;

  Sammanfattning : Abstrakt Författarens namn: Gunilla Herrlin   Titel: På tal om kvalitet-pedagogiska diskurser i förskolan   Engelsk titel: Talk about quality-pedagogical discourses in preschool.                         Studien belyser vilken innebörd personal lägger i begreppet systematiskt kvalitetsarbete och vilka diskursiva perspektiv som kommer till uttryck när arbetsgrupper träffas och diskuterar kvalitetsarbete och hur de ska organisera sitt lokala systematiska kvalitetsarbete inom respektive förskoleområde. LÄS MER

 2. 2. Längtan efter det lilla livet : En intervjustudie om kvinnors upplevelser av upprepade missfall

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Lamme; Martina Andersson; [2015]
  Nyckelord :Intervjuer; lidande; patienter; upplevelser; upprepade missfall;

  Sammanfattning : Bakgrund: Närmare hälften av alla kända graviditeter leder till missfall. Alla fertila kvinnor kan drabbas. Den aktuella definitionen på missfall i Sverige är då ett foster föds död före vecka 22. En graviditet innebär många förändringar för en kvinna, både kroppsligt och själsligt. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av att leva och dö med ALS : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Christine Berggren; Ingrid Jardeanker; [2015]
  Nyckelord :ALS; experience; family finding meaning; quality of life; patient;

  Sammanfattning : ALS är en förkortning av Amyotrofisk lateral skleros. Nervceller som styr kroppensmuskulatur förtvinas och leder till förlamning. Till slut påverkas andningsmuskulaturen och man får svårigheter med andningen, vilket till sist leder till döden. LÄS MER

 4. 4. Tala inte över mitt huvud : En studie om ALS patienters upplevelse av vården och att bli vårdad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Jasmine Näsholm; Nathalie Sandgren; [2012]
  Nyckelord :ALS; vårdrelation; vårdpersonal; lidande; vården; omvårdnad;

  Sammanfattning : När patienter får diagnosen amyotrofisk lateralskleros (ALS) ställs hela tillvaron på sin spets. Då ALS är en kronisk sjukdom kommer döden närmare för varje dag. Hela sjukdomsförloppet innebär en förändrad livsvärd och ett outhärdligt lidande för patienten och dennes anhöriga. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser vid diagnosen bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Linda Andersson; Sarah Sederström; [2011]
  Nyckelord :Andlighet; Bröstcancer; kvinnor; nydiagnostiserad; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste förekommande cancerformen bland kvinnor i Sverige och i övriga världen. Beskedet om diagnosen bröstcancer kan upplevas som en livshotande sjukdom som kan orsaka lidande och förändringar i personens livsvärld samt utlösa en rad starka känslomässiga upplevelser. LÄS MER