Sökning: "livsvärld anhörig"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden livsvärld anhörig.

 1. 1. Att växa upp med föräldrar med svår psykisk ohälsa : En kvalitativ intervjustudie av patienter inom specialistpsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hawser Saed; Hanna Tamminen-Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :psykisk ohälsa; kvalitativ; barns psykiska hälsa; barn; erfarenheter; upplevelser; livsvärld; anhörig;

  Sammanfattning : Att växa upp med föräldrar med svår psykisk ohälsa kan innebära en påverkan på barnens skolresultat, arbetsliv och möjligheter i vuxenlivet. Vidare risker kan vara missbruk och kriminalitet. LÄS MER

 2. 2. När livet stannar upp : Att vara anhörig till en person som diagnostiserats med Alzheimers sjukdom

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linda Solaka; Nebal Aljajeh; [2020]
  Nyckelord :Alzheimer’s dementia; relatives; qualitative study; lifeworld; experiences; Alzheimers demens; närstående; kvalitativ ansats; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: När en person drabbas av Alzheimers sjukdom sker en drastisk förändring i både personens och anhörigas livssituation. Anhöriga tar på sig rollen som anhörigvårdare och träder in i en främmande livsvärld som präglas av lidande. LÄS MER

 3. 3. En förändrad livsvärld : Upplevelsen av bipolär sjukdom ur anhörigas perspektiv - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Fereshta Haidar; Lamija Hodzic; [2019]
  Nyckelord :bipolär sjukdom; anhöriga; upplevelser; livsvärld; sjuksköterska; stöd till anhöriga;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa ökar allt mer i samhället och påverkar inte bara personen med sjukdomen utan hela omgivningen. Anhöriga till personer med psykisk ohälsa drabbas hårt då de får uppleva symtomen och de livsförändringar som medföljer. Närstående till personer med bipolär sjukdom påverkas av sjukdomens skovvisa karaktär. LÄS MER

 4. 4. Att vårda en närstående med demenssjukdom : Anhörigas upplevelser - en intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lis-Britt Hulthén; Nilsson Marie; [2019]
  Nyckelord :family caregivers; dementia; interview; life world; experiences; anhörigvårdare; demens; intervjustudie; livsvärld; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Dementia is often called the illness of relatives because the whole family is affected and they are forced to take on new roles and adapt to a new life situation. More than half of people with dementia live in ordinary living, many with a relative. LÄS MER

 5. 5. Barns upplevelse och behov av stöd till en cancersjuk förälder : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rima Akgül; Christine Engdahl; [2019]
  Nyckelord :barn; tonåringar; upplevelser; förälder med cancer; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Varje år får cirka 61 000 människor i Sverige en cancerdiagnos där det vissa gånger inträffar att den cancersjuke har barn. I samband med diagnosen påverkas barnets livsvärld genom att de upplever oro, rädsla och ensamhet. Som sjuksköterska vårdar vi dessa patienter och möter även deras barn. LÄS MER