Sökning: "livsvärld dahlberg"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden livsvärld dahlberg.

 1. 1. Anestesisjuksköterskans upplevelse av möte med prehospital patient - med anestesiologiska omvårdnadsbehov

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victor Hallström; Elin Lindell; [2019]
  Nyckelord :Anesthesiological care; experience; nurse anaesthetists; prehospital.; Anestesisjuksköterska; anestesiologisk omvårdnad; prehospital; upplevelser.;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivning innefattar en mängd olika  arbetsuppgifter. Något som författarna låter summeras som anestesiologisk omvårdnad. Uppsatsen sammanfattar anestesisjuksköterskans främsta ansvar och hur dessa kan appliceras i den prehospitala miljön. LÄS MER

 2. 2. En existens inom fyra väggar : En litteraturöversikt kring patienters upplevelser av isolering vid MRSA

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Kerstin Lindström; Sanna Fjällström; [2015]
  Nyckelord :MRSA; Isolation; Experience; Patient; Life-world; MRSA; Isolering; Upplevelse; Patient; Livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: MRSA är en multiresistent bakterie som har utvecklat resistens mot antibiotika. Med en ökad spridning så är MRSA ett folkhälsoproblem på global nivå då bakterien orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Att bära på MRSA har en stor påverkan på livet då det ger stigmatiserande känslor och emotionella konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Hur aromaterapi via luktsinnet kan påverka livskvaliteten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Madeleine Wickström; Maroua Chniti; [2015]
  Nyckelord :Aromaterapi; luktsinnet; eteriska oljor; livsvärld; livskvalitet; Komplementära- och Alternativa metoder; KAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aromaterapi kan användas i olika syften, exempelvis för avslappning, stimulering och för att lugna individer. Denna Komplementära- och Alternativa Metod (KAM) används väldigt begränsat i Sverige idag, men används som ett komplement inom hälso- och sjukvården i andra länder. LÄS MER

 4. 4. Förlust av kroppsdel : Varför hände det här mig?

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Moa Arnfridsson; Elvira Lyktberg; [2014]
  Nyckelord :Mastectomy; Prostatectomy; Amputation; Phenomenology; Life-world; Mastektomi; Prostatektomi; Amputation; Fenomenologi; Livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlust av en kroppsdel kan leda till sorg och saknad av kroppsdelen likväl som funktionen den innehaft. Hur förlusten av kroppsdelen upplevs kan skilja sig mellan olika ingrepp eller sjukdomstillstånd.Syfte: Att beskriva upplevelsen efter förlust av kroppsdel ur ett livsvärldsperspektiv. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med anorexia nervosa En känslomässig berg- och dalbana

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Tiina Rissanen; Viktoria Roos; [2010]
  Nyckelord :anorexia nervosa; föräldrar; upplevelse; barn;

  Sammanfattning : Föräldrar och deras barn är en del av varandras livsvärld i och med att de lever ihop vilket gör att även föräldern påverkas när barnet drabbas av en sjukdom såsom anorexia nervosa. Sjukdomen innebär en medveten viktförlust och även förändringar i personlighet och beteende hos den unge. LÄS MER