Sökning: "livsvärld och omsorgspersonal"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden livsvärld och omsorgspersonal.

 1. 1. Fenomenet samtalsstöd för äldre : En fenomenologisk studie ur omsorgspersonalens perspektiv på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Sociologiska institutionen

  Författare :Hanna Ewaldius; Olivia Catolino; [2014]
  Nyckelord :Supportive conversation; special housing; phenomenology; lifeworld and care personnel; Samtalsstöd; särskilt boende; fenomenologi; livsvärld och omsorgspersonal;

  Sammanfattning : Research shows that supportive conversations with elderly who are living in nursing homes isrequested among care personnel, this to satisfy both older people's mental health and socialhealth. The care personnel try to offer the elderly supportive conversation to the extent theyare able to, but they are experiencing obstacles in terms of shortage of time, ignorance and aperceived ambiguity in their profession. LÄS MER

 2. 2. I klyftan mellan olika världar : En kvalitativ studie: Anhörigvårdare med invandrarbakgrund berättar

  Kandidat-uppsats, Institutionen för samhälls- och beteendevetenskap

  Författare :Jaana Ohlsson; Ramona Grapenhielm; [2007]
  Nyckelord :Social omsorg;

  Sammanfattning : Abstrakt Vi har i denna studie haft ambitionen att närma oss en förståelse för invandrade anhöriga som tar hand om sina äldre närstående, deras egna sociala verklighet, med dess handlingar, normer och värderingar. Syftet har också varit att försöka förstå motivet till varför personer med invandrarbakgrund vårdar sina närstående. LÄS MER