Sökning: "livsvärld vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 426 uppsatser innehållade orden livsvärld vårdvetenskap.

 1. 1. Att leva med en dödlig cancersjukdom : -Litteraturbaserad studie utgående från självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Gulistan Hasan; Catrin Hasan; [2023]
  Nyckelord :Palliativ vård; dödlig cancersjukdom; upplevelser; självbiografier.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Årligen dör cirka 90 000 personer i Sverige där majoriteten av dödsfall är relaterat till hjärt- och kärlsjukdomar följt av tumörsjukdomar.  Att drabbas av en dödlig cancersjukdom påverkar personens livsvärld drastiskt och kan resultera i att palliativ vård inleds. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av hjärt- och lungräddningKvalitativ : Litteraturstudie utifrån allmänsjuksköterskans perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Johanna Vikefors; Isabel Saalmüller; [2023]
  Nyckelord :Hjärtstopp; Hjärt- och lungräddning; sjuksköterskan; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att medverka vid ett hjärtstopp och påbörja hjärt-och lungräddning innebär en känsloladdad situation. Forskning visar att sjuksköterskans attityder och upplevelser i den akuta situationen också kan orsaka stressiga reaktioner. LÄS MER

 3. 3. Att leva med kronisk hjärtsvikt som vuxen : En litteraturöversikt ur ett patientperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennie Svensson; Johanna Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Kronisk hjärtsvikt; kvalitativ; litteraturöversikt; patienters upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Kronisk hjärtsvikt är en allvarlig sjukdom som drabbar många människor i Sverige och världen. Patientens livsvärld påverkas på grund av de anpassningar som patienterna behöver göra och de begränsningar sjukdomen för med sig. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser efter en hjärttransplantation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Tua Lundgren; [2023]
  Nyckelord :Heart transplantation; Patient experience; Medical technology; Liminality; Life-world; Hjärttransplantation; Patientupplevelser; Medicinsk teknik; Liminalitet; Livsvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtat är en stark symbol för människor. Den medicintekniska utvecklingen har förändrat människors livsvillkor och sjuksköterskans arbete. Den tekniska utvecklingen speglar ett behov personcentrerad vård. Detta har väckt ett intresse för hjärttransplantationspatienters upplevelser. LÄS MER

 5. 5. Kvinnors upplevelser av att leva med bröstcancer.-En kvalitativ litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Matilde Wallrin; Amanda Persson; [2023]
  Nyckelord :Bröstcancer; delaktighet; lidande; livsvärld; självbiografi; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Forskningen visar att bröstcancerdiagnosen ställs allt tidigare vilket bidrar till att allt fler kvinnor kan behandlas i tid. Samtidigt visar även forskningen att behandlingen har en stor inverkan på kvinnornas liv vilket kan påverka både det fysiska och psykiska måendet. LÄS MER