Sökning: "livsvärld vårdvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 383 uppsatser innehållade orden livsvärld vårdvetenskap.

 1. 1. Bröstcancerpatienters upplevelser av biverkningar från cytostatikabehandling : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Stina Larsson; Nima Ghorbani Josef Abadi; [2021]
  Nyckelord :Bröstcancer; cytostatikabehandling; patient; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar många och den vanligaste cancerformen hos kvinnor är bröstcancer. Det finns flera olika behandlingsalternativ för bröstcancer men det mest förekommande är en operation av brösten. Bröstcancerpatienterna får ofta tilläggsbehandlingar där en av de vanligaste är cytostatikabehandling. LÄS MER

 2. 2. PATIENTERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDE PÅ AKUTMOTTAGNINGEN : - EN KVALITATIV LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Andrew Kayizzi; Abdikadir Mire; [2021]
  Nyckelord :Akutmottagning; Bemötande; Patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som besöker akutmottagningen upplever ofta att de inte blir bemötta på ett sätt som främjar hälsa, välbefinnande eller tillfrisknande. En anledning till det är att det holistiska synsättet inte är tillräcklig genomsyrat i verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenhet av att bemöta patienter med psykiatrisk och somatisk samsjuklighet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Lovisa Jönsson; Oscar Lundberg; [2021]
  Nyckelord :Bemötande; Erfarenheter; Samsjuklighet; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är tidigare visat att patienter med psykiatrisk sjukdom lider en större risk för samsjuklighet än patienter med somatisk sjukdom. Parallellt med detta saknas det tillräcklig kunskap om psykiatriska tillstånd inom den somatiska sjukvården. LÄS MER

 4. 4. Livet utan livmoder : En litteraturstudie om kvinnors erfarenheter av en hysterektomi

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Anna Lundström; Sandra Alexandersson; [2021]
  Nyckelord :Hysterektomi; Levd kropp; Erfarenheter; Litteraturstudie; Kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hysterektomi innebär att livmodern avlägsnas. Livmodern kan förknippas med kvinnlighet vilket medför att en hysterektomi kommer att påverka kvinnornas livsvärld. Den kvinnliga identiteten speglas av hur kvinnor upplever sig själva och det är sammanlänkat till de fysiska könstillhörigheter som är bundna till könet. LÄS MER

 5. 5. Ambulanssjuksköterskans ansvarsfulla bedömning : En kvalitativ studie om ambulanssjuksköterskors upplevelser vid den prehospitala bedömningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christoffer Sjöberg; Martin Rosander; [2021]
  Nyckelord :Ambulans; hänvisning; bedömning; triagering; vårdnivå; ambulanssjuksköterska; kompetens; upplevelser; icke-transport; livsvärld; ansvar och makt;

  Sammanfattning : Bakgrund: För att arbeta inom ambulanssjukvården krävs en hög medicinsk kompetens samt en förmåga att kunna fatta snabba beslut. Då antalet ambulansuppdrag har ökat skall fler patienter bedömas och hänvisas till lämplig vårdnivå. LÄS MER