Sökning: "livsval"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet livsval.

 1. 1. ”Allt ordnar sig till slut” En kvalitativ studie om att se tillbaka på konsekvenser av livsval

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Caroline Norman; Emma-Linnéa Viiri; [2020]
  Nyckelord :Successful Aging; Life Choices; Social Context; Positivity; Acceptance; Independence; Hälsosamt åldrande; Livsval; Social kontext; Positivitet; Acceptans; Självständighet;

  Sammanfattning : Äldre personer utgör en allt större del av befolkningen vilket gör att forskning kring hälsosamt åldrande blir mer aktuellt. Flera studier tyder på att ånger kring det förflutna har negativa konsekvenser för hälsan och att upplevelsen av att vara tillfreds har en positiv inverkan på välmående. LÄS MER

 2. 2. Livslång karriär till sjöss : En studie om motivation, livsval och vad som lockar den unga sjömannen att stanna inom yrket

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Louise Falk; Sanne Joosten; [2020]
  Nyckelord :Maritime sector; generations; nautical officer; defection; retain; well-being; career; go ashore; shipping; Sjöfartssektorn; generationer; sjöbefäl; avhopp; behålla; trivsel; karriär; gå iland; sjöfart;

  Sammanfattning : Det finns studier som visar att sjöfarten har svårt att bibehålla unga sjöfarare inom sjömansbranschen. Forskning visar att yngre sjömän har en större tendens att avbryta sin karriär till sjöss och är mer receptiva för erbjudande från landbaserade arbetsplatser än de äldre sjömännen. LÄS MER

 3. 3. ”Jag sätter på mig en rustning”. En kvalitativ studie om professionellas emotionsarbete på kvinnojour

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Astrid Winther Olsson; Johanna Bishop; [2019-04-01]
  Nyckelord :Kvinnojoursarbetare; Emotioner; Emotionsarbete; Emotionellt lönearbete; Coping;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka kvinnojoursarbetares emotioner och emotionshantering som uppkommer i deras arbete. Syftet var också att undersöka hur emotioner som uppkommer i arbetet påverkar privatlivet och hur det hanteras. LÄS MER

 4. 4. "Ska jag ha sex för att ha det gjort?" : Ungdomars frågeställningar om sex på internetforum

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Blücher; Miriam Wahlström-Svensson; [2019]
  Nyckelord :Sex; Adolescents; Sexual education; Midwife; HBTQ; Sex; Ungdomar; Sexualundervisning; Barnmorska; HBTQ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Tidigare forskning beskriver hur olika livsval påverkar ungdomars aktuella och framtida sexuella hälsa. Idag får ungdomar kunskap om sex både via skolan, ungdomsmottagningen samt via internet. LÄS MER

 5. 5. Genusanalys av en lärobok i ämnet engelska

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jennie Johnsson; Emelie Nilsson; [2019]
  Nyckelord :läromedelsanalys; engelska; heterosexuell norm; kön; stereotyper;

  Sammanfattning : Inledning Skolans uppgift är inte endast att lära ut ämneskunskaper utan att ge elever den kunskap de behöver för att bli goda demokratiska samhällsmedborgare. Av egen erfarenhet samt från resultat av studier som genomförts vet vi att läroböcker används i stor utsträckning i undervisningen. LÄS MER