Sökning: "ljud akustik"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden ljud akustik.

 1. 1. Is there a correlation between the natural reverberation in a critical listening environment and adjustments of an artificial reverb?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Marcus Brandberg; [2019]
  Nyckelord :Audio engineering; acoustics; control room; reverberation; reverberation time; psychoacoustics; mixing; reverb; Ljudteknik; akustik; kontrollrum; ljud; efterklang; efterklangstid; psychoakustik;

  Sammanfattning : One of the mixing engineers most important tool when listening, analyzing and taking decisions is the physical space in which the reproduction system and the monitors are placed. The space needs to fulfill certain aspects to be able to qualify as a control room considered good for taking these decisions. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av en ljudanalysmetod för bedömning av ljudkvalitet i urbana utomhusmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten och landskapslära

  Författare :Simon Heitmann; [2018]
  Nyckelord :sound; acoustics; noise; acoustic quality; acoustic design; urban planning; environmental impact assessment; ljud; akustik; buller; ljudkvalitet; akustisk design; stadsplanering; miljökonsekvensbeskrivning;

  Sammanfattning : Buller är en av de miljöföroreningar som har störst negativ påverkan på männi-skors hälsa. Några av dessa effekter är sömnstörningar, stress och i vissa fall kan detleda till hjärt- och kärlsjukdomar. Problematiken kring detta växer med en ökandebefolkningsmängd och urbanisering runt om i världen. LÄS MER

 3. 3. Studie om en förbättrad taluppfattning i klassrum med avseende på barn med cochleaimplantat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper; Lunds universitet/Teknisk akustik

  Författare :Love Klasson; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ett barn med grav hörselskada eller dövhet kan få ett cochleaimplantat inopererat, vilket hjälper barnet att kunna höra. Med ett cochleaimplantat har barnet fortfarande svårt att uppfatta tal, speciellt i en högljudd miljö som ett klassrum. LÄS MER

 4. 4. Att brottas med musiken : En självstudie i erfarandet av dynamik utifrån ett solostycke

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Marta Möller; [2018]
  Nyckelord :flute solo; body phenomenology; Merleau-Ponty; dynamics; dynamic control and experience; flöjtsolo; kroppsfenomenologi; Merleay-Ponty; utförande av dynamik; dynamikkontroll och erfarande;

  Sammanfattning : För att komma underfund med och bli medveten om min egen övning kring dynamik och dess utförande har jag utfört en studie kring detta. Syftet grundas i flera kommentarer från lärare på masterclasses och lektioner om att jag aldrig utför tillräckligt med dynamik i stycket jag framför. LÄS MER

 5. 5. Direktljud genom olika friskluftsventiler och dess påverkan på boendekvalitén

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Rebecca Hellgren; Rana Holmström; Karin Johansson; [2017]
  Nyckelord :Friskluftsventil; Akustik; Reduktionstal; Ljudfältmätning; Luftljudsisolering; Efterklangstid; Ljudtransmission; Boendekvalité;

  Sammanfattning : A survey is conducted to link sound reduction index with human experiences, the survey shows that the majority of residents value silence in their homes. About one in five residents hear that sound enters their home via the fresh air vents and is willing to pay for a soundproof fresh air vents. LÄS MER