Sökning: "ljud experiment med ljud"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden ljud experiment med ljud.

 1. 1. Should I stay or should I go : an experimental study on reactivity and habituation to acoustic stimuli in free-ranging ungulates

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Ecology

  Författare :Elina Bertne; [2021]
  Nyckelord :sound reactivity; novel sound; habituation; inter-individual variation; personality; roe deer;

  Sammanfattning : Negative consequences of anthropogenic sound on wildlife is a well-established phenomenon and have received substantial attention in scientific literature. This evokes questions of what type of sounds perceived as disturbing or aversive to animals. LÄS MER

 2. 2. Experiments in speaker diarization using speaker vectors

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Ming Cui; [2021]
  Nyckelord :Speaker Diarization; Embedding Extraction Module; Deep Learning; Supervised method; Unsupervised method; Talardiarisering; inbäddning av extraktionsmodul; djupinlärning; övervakad metod; oövervakad metod;

  Sammanfattning : Speaker Diarization is the task of determining ‘who spoke when?’ in an audio or video recording that contains an unknown amount of speech and also an unknown number of speakers. It has emerged as an increasingly important and dedicated domain of speech research. LÄS MER

 3. 3. JUCE vs. FAUST : En jämförande studie i prestanda mellan plugins

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik; Jönköping University/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Henric Hiljanen; Jonathan Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Plugins; music; sound; audio; latency; performance; JUCE; FAUST; digital signal processing; delay; Plugins; musik; ljud; latency; prestanda; JUCE; FAUST; digital signalbehandling; delay;

  Sammanfattning : Purpose – Examine if there is any difference in performance between the C++ framework JUCE and the domain-specific programming language FAUST to create a decision basis to facilitate choices between them when developing plugins. Method – An experimental study where two delay-plugins with identical functionality were developed and compared in latency, CPU load and memory usage. LÄS MER

 4. 4. Jämförelse mellan väggar av korslimmat trä och armerad betong med finita elementmetoden

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Oliver Nexén; Jonas Jonsson; [2020]
  Nyckelord :CLT; Reinforced concrete; FEM-design; Deflection; Utilization; KL-trä; Armerad betong; FEM-design; Nedböjning; Utnyttjandegrad;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna påverkar världen negativt. År 2015 togs Parisavtalet fram för att bekämpa klimatkrisen, vilket resulterade i större krav på byggnadssektorn. Byggnadssektorn står för en stor del av både den totala energianvändningen och energirelaterade utsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 5. 5. Taluppfattbarhet för utrymningslarm

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Denise Pettersson; Emma Lindh; [2020]
  Nyckelord :Taluppfattbarhet; Talöverföringsindex; Talat Utrymningslarm; Människors Beteende vid en Utrymningssituation; Utrymning; Perception av ljud; Maskeringseffekter; Lyssningstest Speech Intelligibility; Speech Transmission Index; Voice Evacuation Alarm; Evacuation; Human Behaviour in Fire; Speech Perception; Masking effects; Listening test; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Talade utrymningslarm installeras som en riskreducerande åtgärd i byggnader där det vistas personer som inte kan väntas ha god lokalkännedom. En grundförutsättning för att utrymningslarmet ska uppfylla sin riskreducerande effekt är att det är hörbart, därav är ett talöverföringsindex, STI, på 0,55 rekommenderat. LÄS MER