Sökning: "ljud konst"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden ljud konst.

 1. 1. Goda lärandemiljöer - Utbildning och verklighet : En kvalitativ studie om korrelationen mellan teori och praktik i skapandet av goda lärandemiljöer i musikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Victor Kemi; [2020]
  Nyckelord :Relationell pedagogik; Trygghet; Lärandemiljöer; Musikensemble;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur verksamma musiklärare upplever att ämneslärar­utbildningen i musik korrelerar med den yrkesmässiga vardagen i fråga om förvärvandet av nödvändiga kompetenser i att skapa goda och trygga lärandemiljöer samt hur verksamma musiklärare arbetar för att utforma lärandemiljöer som möjliggör lärande. I studien har data samlats genom ljud- och videoinspelade semi-strukturerade intervjuer med sex verksamma musiklärare inom grundskola, kulturskola och gymnasieskola. LÄS MER

 2. 2. Nationalstaten och språkets separation genom min konstnärliga praktik

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Institutionen för Konst (K)

  Författare :Makda Embaie; [2020]
  Nyckelord :nation-state; language; nationalstaten; språk;

  Sammanfattning : Essän gör anspråk på att separera språk och idén om nationalstaten genom min konstnärliga praktik. Texten öppnar genom att betraktaren/läsaren befinner sig i en hiss på väg till en bostadslägenhet vars brevinkast det står Vad vore språk om det uppstod här? på. LÄS MER

 3. 3. Is there a correlation between the natural reverberation in a critical listening environment and adjustments of an artificial reverb?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Marcus Brandberg; [2019]
  Nyckelord :Audio engineering; acoustics; control room; reverberation; reverberation time; psychoacoustics; mixing; reverb; Ljudteknik; akustik; kontrollrum; ljud; efterklang; efterklangstid; psychoakustik;

  Sammanfattning : One of the mixing engineers most important tool when listening, analyzing and taking decisions is the physical space in which the reproduction system and the monitors are placed. The space needs to fulfill certain aspects to be able to qualify as a control room considered good for taking these decisions. LÄS MER

 4. 4. Does changing the frequency content of a reverb affect perceived emotion in a video-game?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Oscar Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Video game; audio; emotion; reverb; sound design; TV-spel; spel; ljud; ljuddesign; reverb; känsla;

  Sammanfattning : Emotion is a large part of the experience when playing video-games, and sound design can strongly influence the emotional response in players. This study is about the effect reverb, which is part of the sound design, can have on a players perceived emotion. LÄS MER

 5. 5. Mind the Gap… A Case Study about Cross-functional Collaboration between Teams in Game Development

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Lynn Lennmor; [2019]
  Nyckelord :Cross-functional Collaboration; User Research; Game Development; Process; Communication; Understanding;

  Sammanfattning : Game development today is a complex process that differs from traditional software development by presenting unique challenges stemming from a multidisciplinary structured process, including teams from multiple fields, such as art, sound, programming, design, human factors and more. This, together with the growth of the industry during recent years has increased the need for a more efficient cross-functional collaboration and understanding between these teams. LÄS MER