Sökning: "ljud"

Visar resultat 1 - 5 av 1794 uppsatser innehållade ordet ljud.

 1. 1. Distraktionsmetoder för att hjälpa barn som genomgår venpunktion på akutmottagningen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eleonora Johansson; Ellen Johansson; [2022-01-13]
  Nyckelord :Akutmottagning; barn; distraktioner; rädsla; smärta; venpunktion;

  Sammanfattning : Bakgrund: När barn får berätta vad de upplever som jobbigast att utsättas för inom vården nämner flera venpunktion. Barn kan förknippa venpunktion med både smärta och rädsla och det kan bli en traumatisk situation om de inte får hjälp att hantera detta. LÄS MER

 2. 2. Bild- och ljudminnet i datorspel : Hur minnesförmågan lagrar auditiv och visuell information i datorspel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Gustaf T. Björck; [2022]
  Nyckelord :Ljud; korttidsminne; minne; datorspel; ljudminne; spel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur människor lagrar auditiv information i arbetsminnet med fokus på datorspel. För att testa den auditiva lagringsförmågan testades även den visuella informationslagringsförmågan och om en kombination av auditiv och visuell information förbättrar lagringsförmågan. LÄS MER

 3. 3. Just Dream Crazier Girl

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Sarah Goldman; Disa Thorsson Loong; [2022]
  Nyckelord :femvertising; icke-könsstereotypisk reklam; könsstereotyper; sport; performativitetsteorin; semiotiska resurser; strategisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att uppnå förståelse kring hur femvertising används för att porträttera kvinnan i reklam på ett icke-könsstereotypiskt sätt. En multimodal socialsemiotisk analys används för att undersöka vilka och hur det empiriska materialet använder semiotiska resurser för att kommunicera icke-könsstereotypisk reklam. LÄS MER

 4. 4. Improving active listening behaviours of embodied conversational agents (ECA) from a UX perspective

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bharat Narayanan; [2022]
  Nyckelord :Embodied Conversational Avatar; Virtual Humans; User Experience; Active Listening Behaviour; Characteristics; Expressions.;

  Sammanfattning : Active listening is a communication technique where the listener listens to the speaker carefully and attentively by confirming or asking for more details about what they heard during a conversation. Active listening has proven to be a very useful technique in learning and extracting insightful information from the conversation and poses many challenges when emulating such behaviours in a virtual character. LÄS MER

 5. 5. En berättelse genom ett datorspel : En undersökande analys av berättar- och lyssnarinstanser i datorspelet Undertale.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Alexander Haraldh; [2022]
  Nyckelord :Berättande; Fokalisering; Datorspel; Dataspel; Intertextualitet; Metatextualitet; Musik;

  Sammanfattning : Undertale1 is a computer game developed by Toby Fox. The game was published in 2015 and received a positive reception. The purpose of this essay is to investigate how Undertale tells his story. This is done through narrative analysis with a focus on focalizations and narrator positions. LÄS MER