Sökning: "ljudabsorbent"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet ljudabsorbent.

 1. 1. Koncentration på kontoret : - Trivs vi bäst i öppna landskap? Förslag på en framtida lösning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för design (DE)

  Författare :Rebecka Samuelsson; [2016]
  Nyckelord :Avskärmning; Ljudabsorbent; Koncentration; Arbetsmiljö; Arbetsmiljöpsykologi; Öppna kontorslandskap; Aktivitetsbaserade kontor; Design;

  Sammanfattning : I denna uppsats diskuteras hur man kan utföra koncentrerat arbete i ett öppet kontorslandskap på bästa sätt. Fokus har legat i att skapa en avskärmande produkt som underlättar arbete i en fokuszon, tillhörande ett öppet kontorslandskap på ett aktivitetsbaserat kontor. LÄS MER

 2. 2. Integrering av ekodesign i produktutvecklingsprocessen hos Blå Station

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Sofia Tornberg; Sanna Grahm; [2015]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; ekodesign; ekodesignverktyg; ekostrategihjulet; produktutveckling; produktutvecklingsprocess; ljudabsorbent;

  Sammanfattning : Eco-design is all about improving products environmental performances throughout the products lifecycle by including the environmental aspect into the product development process. There are a large number of different tools that can be used for this, but there are several factors that can affect which one will be the best to use. LÄS MER

 3. 3. Ljudabsorbent - Origamiblomma

  M-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för signaler och system

  Författare :Mohammed Elghoz; Einar Nilsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ljudabsorbent för öppna kontorslandskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH. Forskningsmiljö Industriell produktion

  Författare :Moa Lindholm; Ida Eklöf; [2013]
  Nyckelord :produktutveckling;

  Sammanfattning : The problem being examined is the disturbing noise that is created in an open plan office on a company working with a creative process, such as a newspaper or a communications agency. The purpose of this study was to examine the needs for today for a sound absorber in open offices and create and design a design proposal. LÄS MER

 5. 5. Akustisk kontroll av framtidens kontor : Summit Flexiwall

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

  Författare :Hans Iverlund; [2012]
  Nyckelord :Akustik; kontorsvägg; systemvägg; skjutvägg; kommunikation; interaktion; arbetsmiljö; kontorsakustik; kontor; flexibel; rum; kontorsrum; kontorslandskap; aktivitetsbaserad; aktivitetsbaserat; kontorsmiljö; efterklangstid; decibel; ljudstyrka; ljud; ljudabsorbent; ljuddiffusion; diffusion; ljudabsorption; ljudreflektion;

  Sammanfattning : The project presented in this report was conducted by Hans Iverlund and was the final thesis of the Study programme in innovation and design engineering at Karlstad University. The project included 22,5 ECTS credits. LÄS MER