Sökning: "ljudböcker"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet ljudböcker.

 1. 1. Från objekt till tjänst : konsekvenser för folkbibliotek vid hantering av e-medier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Marika Landenmark; Sophie Leinonen Larsson; [2021]
  Nyckelord :Digital transformation; digitalisering; digitala tjänster; e-böcker; ljudböcker; folkbibliotek;

  Sammanfattning : This Bachelor's thesis in Library and Information Science (LIS) aims to investigate the uprising of the digital collection mainly focusing on e-books and audiobooks of the public libraries in Sweden. The study also aims to create an understanding of consequences that affects the public libraries in the age of digital transformation. LÄS MER

 2. 2. Att läsa med öronen : ljudboken som utmaning och möjlighet i gymnasieskolan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Humanistiska och teologiska fakulteterna; Lunds universitet/Utbildningsvetenskap; Lunds universitet/Svenska

  Författare :Robin Schneider; [2020]
  Nyckelord :ljudböcker; högläsning; digitalisering; skönlitteratur; gymnasieskolan; svenska; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur gymnasielärare använder ljudboken för svenskundervisningen samt att ta reda på vilka möjligheter och utmaningar dessa lärare ser med ljudboken. För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna genomfördes kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra svensklärare, där de fick beskriva och diskutera hur de arbetar med ljudböcker i svenskundervisningen. LÄS MER

 3. 3. En bok är en bok oavsett format  : en enkätundersökning om attityder, hinder och tillgång till ljudböcker

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elin Jonsson; Emma Tapper; [2020]
  Nyckelord :Ljudböcker; tillgång; hinder; attityder;

  Sammanfattning : This thesis examines what the access to audiobooks looks like, if there are any kinds of obstacles that affect the access, and what people's attitudes are towards audiobooks. According to different theories of access, there are several parts that go into access, of which we look at identification, availability, accessibility, cost, acceptability, and awareness. LÄS MER

 4. 4. DreamScape, a Platform for Creating, Sharing and Listening to Interactive Stories

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi; Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Iza Alstergren; Andreas Andersson; Lovisa Hedman; Daniela Maric; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Storytelling has been a part of human culture ever since we gained the ability to speak. Telling stories is a way to entertain, pass along knowledge, and present moral dilemmas. Today, many people choose to enjoy stories by listening to audiobooks. LÄS MER

 5. 5. Animerade bokomslag i ljudboksappar : Att väcka intresse med hjälp av rörlig grafik

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Matilda Jürss; [2020]
  Nyckelord :bokomslag; ljudböcker; animation; rörlig grafik; visuell kommunikation; motion graphics; book covers;

  Sammanfattning : På många medieplattformar förekommer i dagsläget ofta någon form av rörliga element, till exempel så ackompanjeras vissa låtar i Spotify av en animation, eller så förhandsvisas serier i Netflix genom en kort trailer. Detta är inget som ännu hunnit nå fram till ljud- och e-boksvärlden, där apparna fortfarande bara består av statiska element och omslag. LÄS MER