Sökning: "ljudbild"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet ljudbild.

 1. 1. En värld inom vår egen : En filmanalys av den japanska animerade parallellvärlden i Hayao Miyazakis Spirited Away

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Ronja Brinkemar; [2021]
  Nyckelord :filmanalys; Studio Ghibli; Hayao Miyazaki; Spirited Away; animerad film; anime; Japan; Joe Hisaishi; isekai; parallellvärld; berättelse; mise-en-scène; kameraanvändning; klippning; ljud och filmmusik; otillgänglig narration; subjektiv narration; objektiv narration; visuellt berättande;

  Sammanfattning : I denna undersökning vill jag visa att film har ett egenvärde som berättarform separat från skönlitteraturen, där särskilt japansk animerad film är ett område som tidigare marginaliserats inom filmteorin men bör ges ett större akademiskt utrymme. Med hjälp av de fem filmanalytiska aspekterna berättelse, mise-en-scène, kameraanvändning, klippning, ljud och filmmusik undersöker jag hur regissören Hayao Miyazaki konstruerar den japanska animerade parallellvärlden i filmen Spirited Away samt hur det animerade mediet påverkar filmen. LÄS MER

 2. 2. Immersiva ljudlösningar : Vilken betydelse har placeringen av lyssnaren i relation till immersion i tredjepersonsspel?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Carl-William Bernulf; Valdemar Helander; [2021]
  Nyckelord :Immersion; tredjepersonsperspektiv; spatiallösningar; ljuddesign;

  Sammanfattning : Undersökningen i det här arbetet har som syfte att besvara vilken betydelse placeringen av ett lyssnarobjekt i en spelmotor har för upplevelsen av ljud i ett dataspel i ett tredjepersonsperspektiv samt dess relevans för upplevelsen av vad som generellt kallas immersion. Definitionen av immersion har tagits från författaren Paul Cairns och omfattar en benämnd upplevelse av bland annat individens förlorade uppfattning av tid och deras omgivning. LÄS MER

 3. 3. Ljuddesign som Designperspektiv : En komparativ studie mellan två ljud-designers 

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Carl Hörman; Victor Fiet; [2021]
  Nyckelord :Mixing; Sound Design; Sound Imagery; Comparative study; Mixning; Ljuddesign; Ljudbild; Komparativ undersökning;

  Sammanfattning : This paper will be focusing on sound mixing in film by using a comparative study. This article will try to find out if there is a way to use Michel Chion’s and Walter Murch’s sound design theories as design methods and compare them with each other. To test their theories we did our own sound design and sound mixing to a short film. LÄS MER

 4. 4. Trumsetets funktioner och roller : Ensemblemusikers upplevelser av två deltagande trumslagare i en ensemble

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Daniel Persson Caesar; [2021]
  Nyckelord :Trummor; roller; ensemble; musikalisk funktion;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete har jag undersökt ensemblespel med två deltagande trumslagare, där fokuset låg på ensemblemusikernas uppfattning av en sådan situation. Det var även av intresse att se om trumslagarens funktion i ensemblen ändrades och undersöka möjliga strategier för att förbereda ensemblespel med två trumslagare. LÄS MER

 5. 5. Huvudkaraktärens musikprofil : Ett analysarbete av musikens narrativa roll i filmen Wall-E

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Adam Borghede; [2021]
  Nyckelord :Filmmusik; musik; funktionell analys; audiovisuell analys; ljudbild; berättarmedel.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att ge en djupare kunskap om hur musik kanframhäva karaktärers personlighet samt hjälpa som berättarmedel för den narrativavärlden. Detta utfördes genom analysmetoder från teoretiker såsom Johnny Wingstedt,Michel Chion och Valerio Sbravatti. LÄS MER