Sökning: "ljudbubblor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ljudbubblor.

  1. 1. SOUNDSTAGE : Miljöförstärkt ljud i smartphone

    Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Johannes Blomgren; [2014]
    Nyckelord :locative audio; location-based audio; human computer interaction; environment enhanced audio; soundscapes; sound walk; mobile phone applications; audio production; audio distribution; user interface; audiobubbles; earcons; platsbaserade ljud; interaktionsdesign; miljöförstärkt ljud; ljudlandskap; ljudpromenad; mobiltelefon applikation; ljudproduktion; ljuddistribution; användargränssnitt; ljudbubblor; ljudikoner;

    Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att genom design av en telefonapplikation undersöka hur ljud kan förstärkas av den omgivande miljön. Arbetet visar på hur miljöförstärkt ljud skiljer sig från ljudförstärkt miljö samt vilka begränsningar det innebär att använda en vanlig smartphone som plattform. LÄS MER