Sökning: "ljuddesign"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade ordet ljuddesign.

 1. 1. Det osynliga berättandet : Ljudets berättande funktioner i filmen Munich

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Noah Hägglund Johnson; [2019]
  Nyckelord :Munich; Audiovisuell; Ljuddesign; Filmljud; David Sonnenschein; Klas Dykhoff; Michel Chion;

  Sammanfattning : I denna undersökning har en audiovisuell analys genomförts på en filmsekvens ur filmen Munich (2005), för att undersöka hur ljudet påverkar filmens berättande. Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för ljuddesign i film men även för att se hur det kan användas som ett berättarverktyg. LÄS MER

 2. 2. Ljudets funktioner i filmen No Country for Old Men : En audiovisuell analys

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Martin Sundbye; [2019]
  Nyckelord :Filmljud; Chion; masking; audiovisuell; ljud; tystnad; ljuddesign; berättelsefunktioner;

  Sammanfattning : Sundbye, Martin (2019). Ljudets funktioner i filmen No Country for Old men – En audiovisuell analys. Examensuppsats inom Ljud- och musikproduktion, Högskolan Dalarna, Akademin för språk och medier, Falun. I denna uppsats undersöktes främst ljudet men också bilden ur en scen från filmen No Country for Old Men. LÄS MER

 3. 3. Does changing the frequency content of a reverb affect perceived emotion in a video-game?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Oscar Nyberg; [2019]
  Nyckelord :Video game; audio; emotion; reverb; sound design; TV-spel; spel; ljud; ljuddesign; reverb; känsla;

  Sammanfattning : Emotion is a large part of the experience when playing video-games, and sound design can strongly influence the emotional response in players. This study is about the effect reverb, which is part of the sound design, can have on a players perceived emotion. LÄS MER

 4. 4. Att skapa ett soundscape : Skapandet av ett ljudlandskap med digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Martin Halldin; [2019]
  Nyckelord :Soundscape; ljudlandskap; ljuddesign; inspelning; design; designforskning;

  Sammanfattning : Denna uppsats beskriver en av många möjliga sätt att skapa ett soundscape med hjälp av digitala verktyg. Resultatet testas sedan med hjälp av en enkätundersökning för att ta reda på huruvida realistiskt och immersivt arbetet upplevs. LÄS MER

 5. 5. Musik med binaural beat : Hur påverkar binaural beat musikskaparen och lyssnarens upplevelse?

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Erica Hallström; [2019]
  Nyckelord :Binaural beat; binaural beat music; brainwave music; brainwave production; music production; sound design; brainwave; psychoacoustic music; psychoacoustic sound design; Binurala rytmer; musikproduktion; hjärnvågor; hjärnfrekvens; ljuddesign; psykoakustik; psykoakustisk musik;

  Sammanfattning : Binaural beats är den subjektiva upplevelsen hos någon som, genom hörlurar, exponeras för en ton i ena örat och en ton på en annan frekvens i det andra. Somliga förnimmer differensen mellan de två tonerna som en tredje ton, andra upplever det mer som en spänning. LÄS MER