Sökning: "ljuddesign"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet ljuddesign.

 1. 1. The Buffer - direktåtkomst av minnesbuffer för ljudspår

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Erik Pettersson; [2020]
  Nyckelord :virtual; modular; synthesizer; direct memory access; vcv rack; voltage; controlled; sound design; virtuell modulär synthesizer; direktåtkomst; minnesbuffer; ljuddesign;

  Sammanfattning : Modulära synthesizers blev en stor kommerciell succé in på 1960-talet som sedan in på 2010-talet skulle få uppmärksamhet på nytt, troligtvis i samband med en "Do it yourself-rörelse" (DIY-movement). En sampler är ett instrument som finns både självständigt och som styrspänningskontrollerad modul inom modulärsyntes. LÄS MER

 2. 2. Att berätta med tystnad : En audiovisuell analys av scener ur serien Big Little Lies

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Jenny Waldemarsson; [2020]
  Nyckelord :Tystnad; ljuddesign; narrativ; filmljud; Chion; subjektivt ljud; Big Little Lies;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes hur ljuddesign kan användas för att berätta en historia med få ljud eller tystnad. Genom Michel Chions metod Masking, en form av audiovisuell analys, studerades sex olika scener i serien Big Little Lies, som alla behandlar samma händelse, men från olika perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Ljudarkitektur – ljud som resonans av rummet : Undersökning om ljudets multimodala funktion i en kunskapsinriktad miljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Amadeus Ström; [2020]
  Nyckelord :Multimodalitet; sinnesmodalitet; museum; ljudinstallationer; upplevelse; utställningar;

  Sammanfattning : Utställningar har traditionellt varit kunskapsorienterat och verkat som ett kulturellt centrum för besökare. En kontemporär besökare finner ej text och bilder som lockande kommunikationsmedier. Nöjet finner besökaren genom att ha upplevt informationen. LÄS MER

 4. 4. Klassisk heavy metal : Elgitarrens betydelse, klangfärg och faktorer som påverkar ljudet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Diana Kaukua; [2019]
  Nyckelord :Klassisk heavy metal; heavy metal; elgitarr; klangfärg; distorsion; musik- och ljuddesign programmet;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka elgitarrens betydelse, klangfärg samt vilka faktorer som påverkar gitarrljudet inom musikgenren klassisk heavy metal. Detta undersöks genom litteraturstudier och kvalitativa intervjuer med heavy metal gitarrister. LÄS MER

 5. 5. Det osynliga berättandet : Ljudets berättande funktioner i filmen Munich

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Noah Hägglund Johnson; [2019]
  Nyckelord :Munich; Audiovisuell; Ljuddesign; Filmljud; David Sonnenschein; Klas Dykhoff; Michel Chion;

  Sammanfattning : I denna undersökning har en audiovisuell analys genomförts på en filmsekvens ur filmen Munich (2005), för att undersöka hur ljudet påverkar filmens berättande. Syftet med studien var att skapa en djupare förståelse för ljuddesign i film men även för att se hur det kan användas som ett berättarverktyg. LÄS MER