Sökning: "ljudhändelsebeskrivning"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet ljudhändelsebeskrivning.

 1. 1. Doom och soundscape : en analys av atmosfärens betydelse inom doom

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Sandy Fännfors; [2021]
  Nyckelord :Doom; tema; atmosfär; musikanalys; Sleep; Warning; Walk Through Fire; soundscape; ljudhändelsebeskrivning;

  Sammanfattning : Vad är atmosfär och hur skapas det? I den här analysen undersöks atmosfär i förhållande till musikgenren doom och då utifrån ett insider-perspektiv. Insider-perspektivet är det subkulturella perspektiv som genrens anhängare ingår i, vilket innefattar ett specifikt sätt att tala, tänka och uttrycka sig i förhållande till genrens kulturella uttryck. LÄS MER

 2. 2. “the magic trick of the movie” : En audiovisuell analys av scener ur filmen A Quiet Place (2018)

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Joan Alderman; [2020]
  Nyckelord :Filmljud; Tystnad; Narrativ; Spänning; Michel Chion; Johnny Wingstedt; Seth S. Horowitz; A quiet place;

  Sammanfattning : Denna studie har som syfte att undersöka hur tystnad gestaltas med hjälp av ljud i filmen A Quiet Place (2018) (John Krasinski, Bryan Woods & Scott Beck med ljuddesign av Erik Aadahl och Ethan Van der Ryn). Studien har även som syfte att undersöka vilka narrativa funktioner ljudet fyller samt bidra till en djupare förståelse för hur det kan används för att skapa en upplevelse av spänning och rädsla. LÄS MER

 3. 3. Musikanalys av Alan Walker’s fonografiska verk

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Magnus Willby; [2020]
  Nyckelord :Musikanalys; musikaliska kännetecken; ljudhändelsebeskrivning; musikaliska aspekter; Alan Walker; EDM;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks musikaliskt hörbara kännetecken i Alan Walker’s fonografiska verk. Syftet med denna studie var att bidra med en större förståelse för hur en professionell producent, som Alan Walker, arrangerar sina produktioner och kan därför ses som ett hjälpmedel för musikproducenter som vill utveckla sina produktioner inom elektronisk dansmusik. LÄS MER

 4. 4. Musikproduktionsanalys av Avicii’s inspelningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Robin Granqvist; [2019]
  Nyckelord :Musikanalys; Avicii; Tim Bergling; elektronisk dansmusik; EDM; ljudhändelsebeskrivning;

  Sammanfattning : Intresset för Avicii’s musik har under många år varit mycket stort över hela världen. Från att ha börjat som en ”bedroom producer” till att spela sin musik på scener världen över har han blivit en legend inom den elektroniska dansmusiken. LÄS MER

 5. 5. Musikaliska kännetecken i Max Martins produktioner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Gustav Broström; [2016]
  Nyckelord :Produktion Max Martin Musikaliska kännetecken Komparativa studier Ljudhändelsebeskrivning;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker olika musikaliskt hörbara kännetecken som är specifika i Max Martins produktioner. Musikaliska kännetecken refererar till hörbara kännetecken i den här uppsatsen och kommer att beröra formen på verket, tonart, rytm, frasindelningar, sångens dynamik, melodin och känslan som artisten framför i sången. LÄS MER