Sökning: "ljudinspelning i film"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden ljudinspelning i film.

 1. 1. Ljudet av tystnad i rymden : En studie om de narrativa effekter tystnad har i Sci-Fi

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emil Behmer; Joie Hermansson; [2022]
  Nyckelord :Fidelity; Intelligibility; Audiovisual silence; Point of audition; Science fiction; Sound design; Sci-Fi; Silence; Fidelity; Intelligibility; Audiovisuell tystnad; Point of audition; Science fiction; Ljuddesign; Sci-fi; Tystnad;

  Sammanfattning : Tystnad kan användas som ett kognitivt verktyg för att påverka en filmupplevelse och för att förhöja vissa audiovisuella aspekter. Denna studie undersöker hur tystnad som berättargrepp inom genren sci-fi kan användas genom två koncept för ljudinspelning: fidelity, som är en trogen ljudinspelning av vad som visas i bild, och intelligibility, som adderar ljud för narrativ information. LÄS MER

 2. 2. Järna filmhus

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elise Cervin; [2021]
  Nyckelord :Wood; Film; Public space; Culture center; Film production; Cinema; Industrial;

  Sammanfattning : Järna filmhus är noden i Järna filmpark som utöver att vara en plats för filmvisning också är en plats utbildning, filmproduktion och filmpolitik. Filmparken i Järna ska mana på svensk filmindustri att undvika inspelning i studios utomlands och istället fokusera på ett mer hållbart filmskapande. LÄS MER

 3. 3. "Man är ute och springer men man har fortfarande teknik" : ett utvecklingsarbete på fritidshemmet som kombinerar digitala verktyg med rörelse

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Rebecka Hamn; Anita Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Fritidshem; Fysisk aktivitet; IKT; IT; iPad; Turf; iMovie; Charader; Barns perspektiv; Barnperspektiv;

  Sammanfattning : Utvecklingsarbetets syfte är att bidra till kunskap om hur det går att kombinera digitala verktyg med rörelse utifrån barns perspektiv samt utifrån ett barnperspektiv. Projektet genomfördes på ett fritidshem i södra Sverige. Arbetet riktade sig till de barn på fritidshemmet som gick i årskurs 3-5. LÄS MER

 4. 4. Forumspel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Edalatjow Azam; [2008]
  Nyckelord :forumspel; konflikt; konflikthantering; omvårdnadsprogram;

  Sammanfattning : Under mina verksamma år som lärare har jag kommit till insikt om att kunskap inte enbart kan erhållas genom att studerande passivt tar emot faktakunskap via litteratur. En ren faktakunskap kan inte komma till vare sig till individens eller till samhällets nytta. LÄS MER