Sökning: "ljudkonst"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet ljudkonst.

 1. 1. Subjektiva rumsligheter i ljudkonst : En studie av tre samtida ljudinstallationer

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Louise Nilsson; [2018]
  Nyckelord :ljudkonst; rumslighet; subjekt;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how subjective spaces are created and experienced in the installations Whispering Wall III (2010), Sound Forest (2011) and The Forty Part Motet (2001). These three contemporary sound installations are examined through the theoretical perspectives of Maurice Merleau-Ponty, based on his work The phenomenology of perception. LÄS MER

 2. 2. Kulturellt avfall

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Klara Andersson; [2017-09-27]
  Nyckelord :kulturellt avfall; material; ljudkonst; värde; mening; makt; närvaro;

  Sammanfattning : Kulturellt avfall är material som skapas genom och i våra sociala och kulturella samhällen men som inte har ett marknads- eller användarvärde och därmed blir ett avfall. Jag vill arbeta med detta material för att utmana de rådande hierarkiska strukturerna. LÄS MER

 3. 3. Soundscape : om ljud i det offentliga rummet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Ia Neumüller; [2017]
  Nyckelord :gestaltning; konst; landskap; ljudlandskap; offentlig miljö; soundscape;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen fokuserar på ljuden i vår utemiljö, hur vi upplever dem och hur landskapsarkitekter och planerare kan använda ljud i gestaltningen av det offentliga rummet. Den akustiska miljön kallas med ett annat ord för soundscape, ett begrepp som myntades på 70-talet av R. Murray Schafer och som kommer från musiken. LÄS MER

 4. 4. Möbler som låter : Mekaniskt framkallat ljud och dess tillämpningsmöjligheter i möbler

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Carl Malmsten - furniture studies

  Författare :Hemmo Honkonen; [2017]
  Nyckelord :Ljud; möbler som låter; ljudkonst; ljudinstallation;

  Sammanfattning : This work is a study about mechanically produced sound and different applications of it in furniture design. I have a background in building musical instruments and wanted to combine my competence in the fields of musical instruments, furniture and design in this project. LÄS MER

 5. 5. Sfärer av ljud i landskapet : innebörden av ljud och hur det kan implementeras på platser i staden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anja Hesselgren; [2013]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; Ljud; Ljudlandskap; Ljudmiljö; Ljudinstallation; Ljudkonst; Perception; Rosengårdsstråket; Mötesplats; Gestaltning;

  Sammanfattning : Ljud är inget vi ser, men det omger oss ständigt. Det är inget vi kan blunda för, men vi kan flytta vår uppmärksamhet till det som är vackert. Det här arbetet innehåller två delar som behandlar ljud inom landskapsarkitektur. LÄS MER