Sökning: "ljudläggning"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet ljudläggning.

 1. 1. Traditionella metoder eller abstrakt kreativitet? : En jämförelse av ljuddesign inom crafting och dess påverkan på spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jennifer Andersson; Hans Degerfeldt Nilsson; [2019]
  Nyckelord :ljuddesign; interaktion; dynamik; upplevelse; sinnestillstånd;

  Sammanfattning : Studier kring ljud och dess upplevelser tenderar att förhålla sig till grafiska element, där ljudet fungerar som en form av komplement till de visuella handlingar för att förstärka det som inträffar i spel. Symbiosen mellan grafik och spel utgår ifrån att dessa har definierade roller som de alltid behöver förhålla sig till och fungerar som en förutfattat mall över hur den ena ska agera gentemot den andra. LÄS MER

 2. 2. Ett stort tramp för Foley : En fördjupning inom Foleyns arbetsmetoder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Kristoffer Andersson; Tim Netzler; [2018]
  Nyckelord :Filmljud; Ljudläggning; Foley; Tramp; Arbetsprocess;

  Sammanfattning : Denna undersökning tar hjälp av tidigare forskning, intervjuer, egna erfarenheter och diskussioner, för att komma till botten med om det finns en branschstandard gällande materialen som används i foleystudion samt arbetsprocessen. Stommen i undersökningen bygger på tre olika intervjuer gjorda med Klas Dykhoff, professor på Stockholms Dramatiska Högskola, foleyartisterna Patrik Strömdahl och Ulf Olausson som är egenföretagare och verksamma inom foley. LÄS MER

 3. 3. Ett fotsteg i ljudets riktning : Om foley och dess påverkan på filmupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Elin Kristoffersen; Lukas Persson; [2018]
  Nyckelord :Ljudläggning; foley; fotsteg; fenomenologi; filmupplevelse.;

  Sammanfattning : Denna uppsats berör en aspekt inom ljudläggning, närmare bestämt foley. Med fenomenologi som teori och metod undersöker vi om foley kan påverka uppfattningen av ett visst fenomen, såsom Materialkännedom, Rumsuppfattning och Karaktärsuppfattning. LÄS MER

 4. 4. Genusljudläggning i reklamfilm : En semiotisk filmanalys om hur genus används inom ljudoch bild

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion; Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Helena Malmborg; Sofia Lennerbert; [2018]
  Nyckelord :Semiotik; bildanalys; ljudanalys; genus; reklamfilm; ljudberättande; aktiv; passiv.;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen genomförs en semiotisk filmanalys av ljud och bild i Dove och Axe’s reklamfilmer med en ingång på genus i ljudläggning. Syftet i denna uppsats är att undersöka hur ljudläggningen samspelar med bilden för att producera genus i reklamfilm. LÄS MER

 5. 5. Att trampa inom film och spel : En uppsats om tramp inom ljudläggning hos film och spel

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Amanda Jäderlind; Märta Ternander; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this essay we discuss the question about Foley in games and movies, and how these aspects separate them or connect them. We have delimited the essay to the subject Foley in games and movies. Our intent by this essay is to raise awareness regarding the working process of a foley artist. LÄS MER