Sökning: "ljudmetod"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet ljudmetod.

 1. 1. Normer på Instagram

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Pontus Linnell; Camilla Schjøtt Hannevig; [2018]
  Nyckelord :Critical design; Sociala medier; Instagram; Normer; Bildanalys; Ljudmetod.;

  Sammanfattning : Sociala medier är ett hett tema i samhällsdebatten runt om i världen, och det är inte utan anledning. Dagens unga är uppkopplade och håller sig uppdaterade på internet från de vaknar till de lägger sig. Ett av de mest populära och kändaste sociala medier plattformarna är Instagram. LÄS MER

 2. 2. Bokstavsinlärning – hur går det till? : En komparativ studie av grundlärares bokstavsundervisning

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Jennifer Söderström; [2018]
  Nyckelord :phonics; whole language; Bokstavsinlärning; ljudmetod; helordsmetod; phonics; whole language.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra hur lärare i årskurs 1 utrycker att de undervisar i bokstavsinlärning. Metoden som används är kvalitativa intervjuer med fyra lärare som arbetar i årskurs 1. LÄS MER

 3. 3. Läsinlärning med datorns hjälp : En studie om ASL (att skriva sig till läsning) och möjligheter till god skriv- och läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anette Gunnarsson; Monica Brogård; [2016]
  Nyckelord :causal theories of reading and writing disabilities; learning theories; literacy learning methods; models of reading methods; phonics; whole language method; WTR writing to read ; orsaksteorier till läs- och skrivsvårigheter; inlärningsteorier; läsinlärnings-metoder; modeller för läsmetoder; ljudmetod; helordsmetod; ASL;

  Sammanfattning : Syftet med den kvantitativa undersökningen var att jämföra ASL (att skriva sig till läsning) i ett helordsperspektiv med den traditionella ljudmetoden gällande elevers tidiga läs- och skrivutveckling. Jämförelsen gjordes också för att se vilken läsinlärningsmetod som är mest gynnsam och om någon av dessa har bättre möjligheter att förebygga läs- och skrivsvårigheter. LÄS MER

 4. 4. "Att de förstår vad de ska ha sin läsning till" : en analys av erfarna lärares syn på läsinlärning och läsförståelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Katrin Nilsson; [2011]
  Nyckelord :läsinlärning; läsförståelse; läsinlärningsmetoder; ljudmetod; helordsmetod;

  Sammanfattning : Syftet med min studie var att undersöka hur erfarna lärare uttrycker sig kring grundläggande läsinlärning och hur de ser på vad som inverkar på läsinlärning, detta eftersom kunskap i att läsa är en förutsättning för att utveckla läsförståelse. Jag använde mig av kvalitativa intervjuer och intervjuade sex erfarna lärare för att undersöka om deras syn på läsinlärning hade förändrats över tid och i så fall på vilket sätt. LÄS MER

 5. 5. Läsinlärning : En kvalitativ undersökning hur sju lärare arbetar med läsning i årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier; Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Sofie Björklund; Moa Olsson; [2010]
  Nyckelord :Syntetisk ljudmetod; analytisk ljudmetod; läsinlärning; högläsning; läsintresse;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka hur lärare arbetar med läsinlärning i årskurs 1, på vilka grunder de väljer metod för läsinlärning och hur lärarna resonerar kring läromedel, högläsning samt hur de skapar läsintresse hos eleverna. Som metod för att undersöka detta har vi använt oss av kvalitativ samtalsintervju med sju lärare som arbetar eller har arbetat med elever i årskurs 1. LÄS MER