Sökning: "ljudmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser innehållade ordet ljudmiljö.

 1. 1. Det vibrerande rummet – akustik, atmosfär och arkitektur

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Joel Bågesund; [2023]
  Nyckelord :atmosfär; akustik; kognitiv psykologi; neurovetenskap; upplevelse; form; estetik; atmosphere; acoustics; cognitive psychology; neuro-science; experience; aesthetics; embodiment theory; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Ljud är, för de flesta, någonting självklart. Vi omges ständigt av ljud, våra egna och andras, och kanske märker vi inte av vår ljudmiljö förrän den blir direkt obehaglig. Detta speglas även i vår gärning och vårt tankesätt som arkitekter, där bilden, ljuset och den visuella estetiken har företräde i våra kreativa processer. LÄS MER

 2. 2. Postapokalypsens Ljud

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Elias Rodriguez; Kent Tieu; Felix Bjarnestam; [2022]
  Nyckelord :Spatialized sound; Soundwalk; Cataloguing; Moodboards; Design-in-practice; Reverberation Reverb; Background sound; Spatiliserat ljud; Soundwalk; Cataloguing; Moodboards; Design-in-practice; Efterklang Reverb; Bakgrundsljud;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete handlar om att undersöka hur designprocessen för en postapokalyptiskmiljö kan gå till utan att förlita sig på det visuella, och istället skapa en helt auditiv upplevelse.För att utföra detta har vi i denna artikel samlat olika källor som berättar om vad en immersivmiljö består av och vilka avgörande faktorer en design måste ta hänsyn till. LÄS MER

 3. 3. Förbud för ljud med låg magnitud : En designers guide för hur symbolik och legatomusik kan användas i skapandet av en ljudberikad kontorsmiljö

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Simon Tinggren; Sixten Hauffman; [2022]
  Nyckelord :STI Speech Transmission Index; Sound enrichment; Symbolism; Legato; Musik; Sound design; Ambience; Office space; STI Taluppfattbarhetsindex; Ljudberikelse; Symbolik; Legato; Musik; Ljuddesign; Ambiens; Kontorsmiljö;

  Sammanfattning : Ljudberikelser används ofta i kontorsmiljöer för att göra det mer behagligt att arbeta genom att sänka taluppfattningsförmågan, i framför allt kontor med öppen planlösning. (Page, 2020). Traditionellt sett så har dessa ljudberikelser bestått av olika typer av brus för att höja bakgrundsnivån i kontoret. LÄS MER

 4. 4. Korkat - Vinkork, en dold återvinningsmöjlighet : En studie som belyser hur produktdesign med hjälp av upcycling kan främja återvinningen av naturkork.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Löfgren Linnea; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Årligen produceras 15 miljarder vinkorkar, vinkorkar som till största del kasseras på grund av en avsaknad av ett återvinningssystem. Detta sker trots att det finns goda möjligheter för materialet att återvinnas och komposteras, metoder som följaktligen understödjer materialets förutsättning att ingå i ett cirkulärt system. LÄS MER

 5. 5. Ljudmiljö i förskola; en del av barns intersubjektiva livsvärld : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Julius Veeborn; Claudia Schröder; [2022]
  Nyckelord :barns upplevelse; fenomenologi; intersubjektiv; livsvärld; ljudmiljö;

  Sammanfattning : Ljud har förmågan att påverka människor. I skräckfilmer används ljud exempelvis för att öka den emotionella spänningen hos tittaren. På vilket sätt som ett specifikt ljud påverkar en specifik individ är dock svårt att undersöka, delvis på grund av den subjektivitet som finns bakom varje individs tolkning av ett specifikt ljud. LÄS MER