Sökning: "ljudstimuli"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet ljudstimuli.

 1. 1. Nya sätt att läsa - Innovation genom metoden Design Thinking : En utvärderande studie av läspodden från Zon 164

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andreas Rehn; Viktor Wennström; [2020]
  Nyckelord :Young boys; library; interactive reading; participation; Design Thinking; enhanced reading experience; sound stimuli; light stimuli; unga killar; bibliotek; interaktiv läsning; delaktighet; Design Thinking; förhöjd läsupplevelse; ljudstimuli; ljusstimuli;

  Sammanfattning : Del 1 På uppdrag av Stockholms stads kulturförvaltning och Kista bibliotek har vi arbetat fram nya lösningar för att engagera unga killar i Kista i bibliotekets verksamhet. Målgruppen unga killar mellan 13-19 år valdes då denna grupp i stor utsträckning saknas på biblioteket idag. LÄS MER

 2. 2. Innovation genom metoden Design Thinking - Nya sätt att läsa : En utvärderande studie av Läspodden från ZON 164

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Viktor Wennström; Andreas Rehn; [2020]
  Nyckelord :Young boys; library; interactive reading; participation; design thinking; enhanced reading experience; sound stimuli; light stimuli; unga killar; bibliotek; interaktiv läsning; delaktighet; design thinking; förhöjd läsupplevelse; ljudstimuli; ljusstimuli;

  Sammanfattning : Del 1 På uppdrag av Stockholms stads kulturförvaltning och Kista bibliotek har vi arbetat fram nya lösningar för att engagera unga killar i Kista i bibliotekets verksamhet. Målgruppen unga killar mellan 13-19 år valdes då denna grupp i stor utsträckning saknas på biblioteket idag. LÄS MER

 3. 3. Hur associationer mellan typsnitt och icke-språkliga ljud påverkas av kultur och modersmål

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Ekaterina Kretiv; [2020]
  Nyckelord :Cross-sensory associations; Japanese writing system; Latin alphabet; sound symbolism; typeface personality; japanska skriftsystem; korssensoriska associationer; latinska alfabetet; ljudsymbolism; typsnittets personlighet;

  Sammanfattning : Studien genomfördes för att undersöka om associationer mellan utformningen av typsnitt i latinska alfabetet och i japanska skriftsystem och icke-språkliga ljudstimuli. Ytterligare syfte var att undersöka om associationerna påverkas av modersmål och kultur hos respondenter. LÄS MER

 4. 4. Att se men inte höra : Ett eye-trackerbaserat hörseltest för spädbarn

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Jonas Sunberg; Simon Palmgren; [2012]
  Nyckelord :Visual Reinforcement Audiometry VRA ; Eye-Tracking; ETBVRA; Hearing Level; Threshold of Hearing; Infant; Visual Reinforcement Audiometry VRA ; Eye-Tracking; ETBVRA; Hörnivå; Hörtröskel; Spädbarn; Bebis;

  Sammanfattning : En hörselnedsättning är en kommunikationsstörning som starkt påverkar en bebis utveckling på många områden, inte bara ljudperception och talad kommunikation. I Sverige screenas idag alla bebisar redan på BB, för att så tidigt som möjligt upptäcka medfödda skador. LÄS MER

 5. 5. Flygrädsla : Lärdomen och erfarenheten av ha varit med om en flygolycka, hur upplever individerna sin flygrädsla och dess konsekvenser över ett längre tidsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Maria Widlund; [2012]
  Nyckelord :Flygrädsla; flygolycka; tankar; känslor; minnen; upplevelser och PTSD;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om en flygolycka påverkar passagerarnas flygrädsla på längre sikt och eventuella konsekvenser som det kan innebära. Hur och på vilka sätt påverkar i så fall ett trauma som en flygolycka passagerarnas rädsla att flyga utifrån ett längre tidsperspektiv. LÄS MER