Sökning: "ljudstyrka"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet ljudstyrka.

 1. 1. Music Preferences, Perceived Loudness, and Preferred Listening Levels : An investigation of sound level preferences for live sound reinforcement in Swedish free churches

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Petrus Ericson; [2022]
  Nyckelord :Sound levels; live sound reinforcement; loudness; music preference; hearing impairments; sound level tolerance; church; congregation; mix philosophy; sound balance; role of sound; worship; worship music; Ljudvolym; ljudstyrka; musikpreferens; hörselskada; balans; kyrka; lovsång; kyrkomusik; församling; Pingstkyrkan;

  Sammanfattning : Sound levels in live sound reinforcement have long been a topic for debate in live concerts, but the subject is also important elsewhere. Swedish Christian free churches have also struggled for many years to optimize how sound reinforcement can serve the community. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av svensk enkät för ”Ecological Momentary Assessment” (EMA) av ljudmiljöer för äldre med hörselnedsättning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Mari Ivarsson; [2021-02-02]
  Nyckelord :Audiologi; Hörselnedsättning; Hälsosamt åldrande; Ekologisk momentan bedömning; Rådgivning; Demens; Audiology; Hearing impairment; Healthy ageing; Ecological momentary assessment; Counselling; Dementia;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre med hörselnedsättning förväntas öka. Kausalitet förekommer mellan hörselnedsättning och nedsatt kognitiv förmåga. Hälsosamt åldrande behöver befrämjas. LÄS MER

 3. 3. Door closing sound quality related to door sealing stiffness

  Master-uppsats, KTH/Marcus Wallenberg Laboratoriet MWL

  Författare :Riccardo Derton; [2021]
  Nyckelord :Door Closing Sound Quality; Customer’s Perspective; Psychoacoustics; Acoustic Analysis; Wavelet Analysis; Artificial Head; Door Closing Motion; Door Seals; Door Sealing Stiffness; Stiffness Analysis; Ljudkvalitet vid dörrstängning; Kundperspektiv; Psykoakustik; Akustisk analys; Wavelet analys; Konstgjort huvud; Dörrstängningsrörelse; Dörrtätningar; Styvhet i dörrtätningar; Styvhetsanalys;

  Sammanfattning : The door closing action is a recurrent situation when using a vehicle, and its sound is therefore a common sensation, which would elicit pleasant feelings. Sensory pleasantness is an important aspect in terms of customer’s perspective, and it can be a contributing factor when deciding to buy or not a specific vehicle. LÄS MER

 4. 4. En jämförelse mellan traditionell sånguppvärmning och fysisk träning före sång : Fyra fallstudier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Robin Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Sånguppvärmning; Fysisk träning; Fysisk aktivitet; Voice range profile; VRP; Fonetogram;

  Sammanfattning : En traditionell sånguppvärmning består ofta av att man fonerar (bildar ljud) olika frekvenser (Hz) med varierande ljudstyrka (dB SPL). I viss mån utförs även uppvärmningsövningar såsom stretch av nacke och olika kroppsliga rörelser för att öka blodcirkulationen. En del sångpedagoger förespråkar träning före sång. LÄS MER

 5. 5. Loudnesskriget och streamingplattformarnas frammarsch

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Simon Vågbratt; [2019]
  Nyckelord :loudness; loudnessnormalisering; dynamic range compression; hyper-kompression; populärmusik; hörselskada;

  Sammanfattning : Den h.r uppsatsen unders.ker de estetiska, sociala och tekniska konsekvenserna av att populärmusik – till följd av loudnesskriget – överprocesserats för att uppnå större upplevd ljudstyrka. LÄS MER