Sökning: "ljudtekniker"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet ljudtekniker.

 1. 1. En jämförelse av inspelningar gjorda med tidsskillnad och amplitudskillnadför lyssning i 5.1 i en hemmiljö

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Ingela Jönsson; [2018]
  Nyckelord :lyssning i 5.1; tidsskillnad; amplitudskillnad;

  Sammanfattning : Denna uppsats jämför vilken av två olika inspelningar som är att föredra då konsumenten lyssnar på musik i sitt hem med en 5.1 konsumentanläggning. Inspelningarna som jämförs är gjorda med amplitud- och tidsskillnad. LÄS MER

 2. 2. Fågelsång med hjälp av spelanpassade ljudtekniker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sami Puuronen; [2018]
  Nyckelord :fågelsång; spelljud; frekvensmodulering; sekvenser;

  Sammanfattning : Inspelade ljud har använts i spel sedan ljudkretsarna kunde återge dem med tillräckligt brakvalité. Ljud i nya spel tar mycket lagringsplats vilket kan skapa irritation. I det här arbetetundersöktes om inspelad fågelsång kunde ersättas med spelanpassade syntetiskaljudtekniker utan att skillnader kunde uppfattas. LÄS MER

 3. 3. Du kan ljud, men vad kan du mer? : En kvalitativ intervjustudie om musikproducenters och studioteknikers olika roller i inspelningssamanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Rasmus Bolin Andersson; [2017]
  Nyckelord :hermeneutics; music education; music producer; music production; music teacher; sound engineer; hermeneutik; ljudtekniker; musikpedagogik; musikproducent; musikproduktion; musiklärare;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur musikproducenter och studiotekniker upplever sina olika roller i studioinspelningssammanhang. Detta utförs genom att studera studioteknikers och musikpro- ducenters skildringar av sig själva samt av vilka färdigheter som ingår i dessa olika roller. LÄS MER

 4. 4. Rumsljudets betydelse för upplevelse av närvaro vid fjärrproduktion : Deltagande observation under fjärrproducerad virtuell teater

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Jacob Vikblom; [2017]
  Nyckelord :Fjärrproduktion; Presence production; Deltagande Observation; Imaginärt Rum; VR; Surround; rumsljud; produktionsideal;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att förstå och beskriva problemen för produktionstekniker och konstnärliga ledare om rumsljudens betydelse under fjärrproduktion av virtuell teater, som är användbar för att skapa upplevd närvaro vid fjärrproduktion till publiken, skådespelarna och slutprodukten. Deltagande observation, intervjuer och webbenkät har använts som metoder för materialinsamling. LÄS MER

 5. 5. Igenkänning av ljudalstrande objekt : Med en applikation på modal syntes

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Jacob Romano; [2017]
  Nyckelord :Modal; Procedurell; Ljudsyntes; Datorspel;

  Sammanfattning : Projektet undersökte hur väl människor kan identifiera objekten bakom inspelade impaktljud i jämförelse med modalt syntetiserade sådana. Undersökningen är rotad i forskning kring fysisk modellering av ljud, men även i estetiska och politiska frågor som berörts av andra forskare inom det akademiska och nyckelpersoner i datorspelsbranschen. LÄS MER