Sökning: "ljudtekniker"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet ljudtekniker.

 1. 1. Teaterrekvisitan som aktiv deltagare : Att trigga ljudeffekter från scen

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Cornelia Larsson; [2020]
  Nyckelord :Theatrical props; Actor; Sound engineer; Sociomaterial relations; Agential realism; Intra-action; Teaterrekvisita; Skådespelare; Ljudtekniker; Sociomateriella relationer; Agentiell realism; Intra-aktion;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka de relationer som uppstår mellan teaterrekvisita, skådespelare och ljudtekniker genom det posthumanistiska perspektivet agentiell realism. Jag utforskar även vilka fenomen som uppstår ur dessa relationer. LÄS MER

 2. 2. SYSTRARNA HÅRDROCK : Diskurser inom kvinnliga hårdrocksmusikers lärandemiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

  Författare :Wickzell Jakob; [2019]
  Nyckelord :musikdidaktik; genus; diskursanalys; hårdrockspedagogik; rockskola;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar kvinnors förutsättningar för att lära sig hårdrocksmusicerande, med ett fokus på vilken roll olika miljöer spelar för lärandet. Även tidigare forskning inom hårdrock och genusforskning inom musicerande, samt skola och didaktikperspektiv lyfts. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av inspelningar gjorda med tidsskillnad och amplitudskillnadför lyssning i 5.1 i en hemmiljö

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medier ljudteknik och upplevelseproduktion och teater

  Författare :Ingela Jönsson; [2018]
  Nyckelord :lyssning i 5.1; tidsskillnad; amplitudskillnad;

  Sammanfattning : Denna uppsats jämför vilken av två olika inspelningar som är att föredra då konsumenten lyssnar på musik i sitt hem med en 5.1 konsumentanläggning. Inspelningarna som jämförs är gjorda med amplitud- och tidsskillnad. LÄS MER

 4. 4. Fågelsång med hjälp av spelanpassade ljudtekniker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sami Puuronen; [2018]
  Nyckelord :fågelsång; spelljud; frekvensmodulering; sekvenser;

  Sammanfattning : Inspelade ljud har använts i spel sedan ljudkretsarna kunde återge dem med tillräckligt brakvalité. Ljud i nya spel tar mycket lagringsplats vilket kan skapa irritation. I det här arbetetundersöktes om inspelad fågelsång kunde ersättas med spelanpassade syntetiskaljudtekniker utan att skillnader kunde uppfattas. LÄS MER

 5. 5. Du kan ljud, men vad kan du mer? : En kvalitativ intervjustudie om musikproducenters och studioteknikers olika roller i inspelningssamanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Rasmus Bolin Andersson; [2017]
  Nyckelord :hermeneutics; music education; music producer; music production; music teacher; sound engineer; hermeneutik; ljudtekniker; musikpedagogik; musikproducent; musikproduktion; musiklärare;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur musikproducenter och studiotekniker upplever sina olika roller i studioinspelningssammanhang. Detta utförs genom att studera studioteknikers och musikpro- ducenters skildringar av sig själva samt av vilka färdigheter som ingår i dessa olika roller. LÄS MER