Sökning: "ljudtrötthet"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ljudtrötthet.

 1. 1. PRISET FÖR KÖPLUST En enkätstudie om subjektiv upplevelse av bakgrundsmusik hos personal och kunder inom Handels i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Niklas Eriksson; Linus Törnvist; David Fjellsson; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologi; ljudmiljö; hörselnedsättning; ljudtrötthet; hyperacusis; arbete; kognition; bakgrundsmusik; audiology; sound environment; hearing loss; auditory fatigue; work; cognition; background music;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate the perceived sound environment in retail where background music is present and the possible impact on staff and customers.Research method: The method is quantitative with descriptive approach. The study was carried out using a questionnaire, comprising ten closed questions. LÄS MER

 2. 2. GYMNASIEELEVERS HÖRSEL, INSTÄLLNING OCH KÄNNEDOM OM HÖRSELPREVENTION

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :David Pauta Alvarracin; Emma Särnblom; [2019-06-14]
  Nyckelord :Ungdomar; höga ljudnivåer; hörselproblem; inställningar; hörselprevention; adolescents; high sound levels; hearing symptoms; perception; hearing prevention;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the present study was to investigate high school students’ (15-19 years) self-perceived hearing experience, perception of high sound levels and hearing prevention.Research method: A quantitative survey study, analyzed descriptively. LÄS MER

 3. 3. "En miljö i glädje, i framtidshopp" : En kvalitativ studie om förskollärares upplevda arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Karolina Arnkvist; Charlotta Riksberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim The aim of the paper is to seek understanding of the factors affecting the work environment for the pre-school teachers. Pre-school teachers are exposed to levels of high noise on a daily basis. Individuals who work in such an environment often experience stress, fatigue and sound fatigue. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av hörsel och symptom relaterade till ljudmiljön på ett callcenterföretag

  L3-uppsats,

  Författare :Ulf Johansson; [2006]
  Nyckelord :Företagsläkare; Projektrapport;

  Sammanfattning : För telefonoperatörer i callcenterföretag förekommer skiftande nivåer av bakgrundsljud, informationsflöde och ljudbelastning. Detta ställer mycket stora krav på hörsel, talupp-fattbarhet och ljudmiljön i arbetslokalen. LÄS MER