Sökning: "ljumskbesvär"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ljumskbesvär.

 1. 1. Excentrisk träning för höftadduktorer- effektiv för ökad excentrisk styrka och som förebyggande metod för ljumskbesvär hos fotbollsspelare : En litteraturgranskning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Villiam Johansson; Andreas Larsson; [2023]
  Nyckelord :excentrisk träning; fotboll; höftadduktorer; ljumskbesvär; skadeförebyggande träning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ljumskbesvär är vanligt förekommande hos fotbollsspelare. En av de vanligaste orsakerna till detta tycks vara låg excentrisk styrka i höftadduktorerna (EHAD). Excentrisk träning är en metod som används för att öka EHAD och förebygga ljumskbesvär. LÄS MER

 2. 2. Prevention och behandling av ljumskrelaterade besvär hos idrottare - en systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Marie Nilseng; [2022]
  Nyckelord :rehabilitation; prevent; groin; injury; rehabilitering; förebygga; ljumske; skada;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mellan fem och tio procent av alla sportrelaterade skador kan kopplas till ljumskbesvär. Besvären är vanligast hos fotbollsspelare men ses även frekvent hos ishockeyspelare. I dagsläget saknas en uppdaterad litteraturöversikt rörande prevention och behandling av dessa besvär hos idrottare. LÄS MER

 3. 3. Copenhagen five-second squeeze test som indikator för höft- och ljumskfunktion samt jämförelse av kratutveckling och självskattade funktion vid slutsäsong och efter 6 veckors vila hos manliga ishockeyspelare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Anderberg Victor; Albert Olsson; [2017]
  Nyckelord :5SST; HAGOS; ishockeyspelare; höftfunktion; styrkemätning; höftstyrka; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ishockey är en snabb, fysisk sport som utsätter kroppen för unika biomekaniska krav. Höft och ljumske utsätts för höga belastningar i denna sport och skador i denna region är på så vis vanligt förekommande. LÄS MER

 4. 4. Finns det samband mellan höft och ljumskproblem och rörlighet eller styrka i höftrotation hos ishockeymålvakter?

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Mikael Renberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att jämföra om höft och/eller ljumskproblem (smärta och symptom) har något samband med rörlighet och/eller styrka i höftrotation hos ishockeymålvakter och om det finns skillnader mellan ungdoms-, junior-, eller seniormålvakter. Frågeställningarna söker svar om självskattade höft och/eller ljumskproblem, styrka och rörlighet skiljer sig mellan grupperna. LÄS MER