Sökning: "ljumske"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet ljumske.

 1. 1. Dynamometer är ett kliniskt användbart inter- och intrareliablet mätinstrument för att mäta styrka i höftledens muskulatur hos friska individer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Elin Wennberg; Siri Dahlin; [2017]
  Nyckelord :Höft; ljumske; smärta; handhållen dynamometer; reliabilitet; styrka.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Nedsatt styrka i höftmuskulaturen är en vanlig konsekvens vid smärta och skada i höft- och ljumskregionen. Efter en sådan skada är det av vikt att ha en kliniskt användbar och reliabel mätmetod för att utvärdera rehabilitering och på så sätt veta när idrottaren kan återgå till tidigare aktivitet samt minimera risken för ny skada. LÄS MER

 2. 2. Copenhagen five-second squeeze test som indikator för höft- och ljumskfunktion samt jämförelse av kratutveckling och självskattade funktion vid slutsäsong och efter 6 veckors vila hos manliga ishockeyspelare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Anderberg Victor; Albert Olsson; [2017]
  Nyckelord :5SST; HAGOS; ishockeyspelare; höftfunktion; styrkemätning; höftstyrka; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ishockey är en snabb, fysisk sport som utsätter kroppen för unika biomekaniska krav. Höft och ljumske utsätts för höga belastningar i denna sport och skador i denna region är på så vis vanligt förekommande. LÄS MER

 3. 3. Höft- och ljumsksmärta hos manliga ishockeymålvakter på elitnivå i Sverige.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fysioterapi

  Författare :Emil Ragnarsson; [2017]
  Nyckelord :questionnaire study; prevalence; groin pain; hip pain; ice hockey; goalies; goaltenders; goalkeepers; Enkätstudie; förekomst; ljumsksmärta; höftsmärta; ishockey; ishockeymålvakter;

  Sammanfattning : Background: Hip and groin pain is common in ice hockey and particular in goaltenders, because their movement patterns make them particularly vulnerable. "Skate to the post-technique” (SMS-technique) is a relatively new technique that the goaltenders uses and no studies have been published where the SMS-technique is studied and the hypothesis is that the hip is subjected to high stresses which can lead to hip and/or groin pain. LÄS MER

 4. 4. Upplevd stress hos unga vuxna med ryggbesvär : - som söker naprapatbehandling för muskuloskeletala besvär

  Master-uppsats,

  Författare :Anna Lundeberg; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte:Syftet med den här studien var att undersöka om de unga vuxna som söker naprapatbehandling för sina ryggbesvär upplever sitt liv som stressande. Frågeställningarna var: Hur ser sambandet ut mellan ryggbesvär och skattad stress vad gäller ålder, kön, stressorer, hur länge de haft ont och omgivningens krav? Skiljer sig smärtlokalisation mellan de som skattar låg stress mot de som skattar hög stress? Skiljer sig smärtintensitet mellan de som skattar låg stress mot de som skattar hög stress?Metod:En kvantitativ studie med enkäter som besvarades av 135 patienter (72 kvinnor, 63 män) som sökt behandling genom tre olika naprapatkliniker i Stockholm och Katrineholm. LÄS MER

 5. 5. Påverkas skadeincidensen hos manliga fotbollspelare som genomför ett specifikt preventionsprogram jämfört med kontrollgrupp?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Adam Isik; [2013]
  Nyckelord :FIFA; football; injury; prevention; The 11 ; FIFA; fotboll; prevention; skada; The 11 ;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skador inom fotbollen är ett stort problem både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt för samtliga involverade. Syfte: Att undersöka eventuella skadeförebyggande effekter av FIFA:s preventionsprogram The 11+ hos manliga fotbollspelare. Studien har fokuserat på skador i nedre extremitet (fot, underben, knä, lår, ljumske och höft). LÄS MER