Sökning: "ljusdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 132 uppsatser innehållade ordet ljusdesign.

 1. 1. Vårt förhållande till mörker i staden : mörkrets påverkan på hälsa och välmående samt planering av mörker i tätortsbebyggelse

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ebba Wennström; [2022]
  Nyckelord :mörker; ljus; hälsa; välmående; biologisk mångfald; belysningsplanering; ljusdesign;

  Sammanfattning : Mörker och ljus är något som människan, och andra djur, alltid har fått anpassa sig till men på senare tid har en urbanisering tillsammans med missriktad och överflödig belysning resulterat i ljusföroreningar. Syftet med denna undersökning är att svara på vilka värdefulla kvaliteter mörker kan bidra med och huruvida mörker ses som resurs i planering av tätortsbebyggelse, och isåfall utifrån vilken aspekt, för att samla kunskap kring frågan. LÄS MER

 2. 2. A study of optical properties of various materials as a tool in the process for designing a luminaire

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Kajsa Grahn; [2021]
  Nyckelord :materials; luminaire; luminaire design; artificial light; optical properties; domestic environments; design process.;

  Sammanfattning : Overlooking the important role materials, in relation to light, have in interior design and architecture is not so uncommon. However, materials are not only important for understanding light in architecture, but also in product design since all objects within a space contribute to its visual character and spatial appearance. LÄS MER

 3. 3. LIGHT-BEAT: REACTIVE LIGHT FOR THE EMOTIONAL COMFORT OF NEWBORN  BABIES

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Despoina Myronidi; [2021]
  Nyckelord :newborns; feeling of presence; infant behaviours; social design; feeling safe; reactive light; pulsing light; sound and light; sensors and controls; programming light;

  Sammanfattning : This is a project-based thesis focusing on the investigation of topics related to human newborns and the factors found in their surrounding environment that need to be assessed so as to provide them with a feeling comfort. The objective is to boost their emotional development by the means of light in a close relation to sound so as to provide them with a type of intelligence allowing them to normally interact within a society during their adult life, reassuring social equality and eliminating potential social exclusion due to unexpected behaviours. LÄS MER

 4. 4. Trygga urbana miljöer efter mörkrets inbrott : en ljusdesign på Östra kyrkogårdens minneslund i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elvira Jubel; [2021]
  Nyckelord :Ljusdesign; belysning; trygghet; ljussättning; ljusföroreningar; minneslund;

  Sammanfattning : Med hjälp av artificiellt ljus kan vi skapa tryggare utomhusmiljöer för att människor ska kunna röra sig fritt efter mörkrets inbrott. Det är dock ohållbart att belysa alla delar av en stad med tanke på de miljörisker som finns vid ljussättning. LÄS MER

 5. 5. PATCHES OF LIGHT, A LUMINAIRE WITH USER ADJUSTABLE LIGHT DISTRIBUTION

  Magister-uppsats, KTH/Ljusdesign

  Författare :Mahsa Mojtahedi; [2021]
  Nyckelord :Luminaire; Varied light distribution; Vertical and horizontal surfaces; User adjustable; Physical space; Spatial experience;

  Sammanfattning : This Master’s thesis is to delineate a luminaire design which has a flexible functional form, can be controlled by the user, and which creates multidirectional light distribution within an indoor space.  A lighting solution with varied light distributions can change a space’s different spatial experiences, granting a flexibility which is controlled by the user to direct light rays into walls, floors, ceilings or to create variations of these. LÄS MER