Sökning: "ljuskronor"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet ljuskronor.

  1. 1. Empirens belysning : Ljuskronorna på Rosersbergs slott 1818–1860

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

    Författare :Isabella Forssberg; [2022]
    Nyckelord :Rosersbergs slott; empir; ljuskronor; kristallkronor; bronsamplar; brännförgyllt brons; Karl XIV Johan; performativitet;

    Sammanfattning : Institutionen för kultur och estetik, Konstvetenskap 106 91 Stockholms universitet 08-16 20 00 vx  Handledare: Magdalena Holdar Titel och undertitel: Empirens belysning: Ljuskronorna på Rosersbergs slott 1818–1860 Författare: Isabella Forssberg  Kontaktuppgifter till författaren: tel: 070-4537559 e-mail: [email protected]  Uppsatsnivå: kandidatuppsats Ventileringstermin: HT2021 ABSTRACT: Den här uppsatsen behandlar performativiteten hos ljuskronorna på Rosersbergs slott 1818–1860 då slottet var regelbundet bebott av Karl XIV Johan och Desirée. LÄS MER