Sökning: "ljusrum"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet ljusrum.

 1. 1. Upplevelse av ljusrummet mellan fasadbelysning på historiska byggnader och stadsrummet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Erik Nylander; Johan Söderberg; [2020]
  Nyckelord :FOG; historical buildings; light zone; light room; urban space; urban design; cityscape; nightscape; façade; façade lighting; light; lighting.; FOG; historiska byggnader; ljuszon; ljusrum; stadsgestaltning; stadsrummet; natt stadsrummet; fasader; fasadbelysning; ljus; belysning.;

  Sammanfattning : This study was conduct as a candidate thesis at Jönköping’s School of Engineering. The purpose of the study was to examine how the light zone of façade lighting on a historical building is perceived in correlation to the cityscape. LÄS MER

 2. 2. passage, utkiksplats, förhall, ljusrum, nisch, återvändsgränd

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Johanna Kindahl; [2018]
  Nyckelord :elementary school; mälarängen; passage; vantage point; vestibule; light room; niche; dead-end; förskola; mälarängen; passage; utkiksplats; förhall; ljusrum; nisch; återvändsgränd;

  Sammanfattning : Utgångspunkten för projektet är en undersökning av mina egna minnen av grundskolan. Genom att rita upp skolan ur minnet och analysera utvalda rumsligheter har jag undersökt vad jag minns av skolbyggnaden och varför. Upplevelsen av många av rumsligheterna jag minns som spännande handlade om ett upptäckande. LÄS MER

 3. 3. Hur grafiska formgivare runt om i världen uppfattar skandinavisk grafisk design

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi

  Författare :Gisela Olsen; [2016]
  Nyckelord :color; design; graphic design; graphic communication; graphic designers; layout; motif; perception; Scandinavian; visual communication; design; färg; grafisk design; grafiska formgivare; grafisk kommunikation; layout; motiv; Skandinavisk; typsnitt; uppfattningar; visuell kommunikation;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie har varit att kartlägga hur grafiska formgivare runt om i världen uppfattar skandinavisk grafisk design. 53 deltagare från industriländer deltog i studien som använde en kombination av mail-intervjuer och enkäter. LÄS MER

 4. 4. Typografiska riktlinjer och textframställning för smartphones

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Grafisk teknologi; Högskolan Dalarna/Grafisk teknik

  Författare :My Christensen; Johanna Pihlgren; [2012]
  Nyckelord :smartphone ; typography ; text layout ; guidelines ; mobile phone ; line lenght ; white space ; screen ; font-family ; font-size ; contrast ; contrast effect ; image processing ; readability; typografi ; smartphone ; textframställning ; riktlinjer ; mobiltelefon ; smarta telefoner ; radlängd ; ljusrum ; skärm ; teckensnittsklass ; typgrad ; kontrast ; kontrastverkan ; bildhantering ; läsbarhetstest;

  Sammanfattning : Idag använder allt fler människor sina smartphones för att surfa och använda tjänster online. Detta innebär att en stor del text läses på små skärmar. Detta arbete handlar om hur text bäst utformas och struktureras för att enklast kunna läsas och uppfattas på en mobilskärm. LÄS MER