Sökning: "ljussättning"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade ordet ljussättning.

 1. 1. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jessica Roos; [2019]
  Nyckelord :ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Sammanfattning : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. LÄS MER

 2. 2. Hur ska belysning utformas för att bättre kunna bidra till en tryggare och säkrare utemiljö?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Malm; Sandra Pezo; [2019]
  Nyckelord :belysning; trygghet; utemiljö; gång- och cykelväg; stadsmiljö; parker; ljusföroreningar; ljussättning; artificiellt ljus; offentlig utemiljö; illumination; lighting;

  Sammanfattning : Belysning är en nödvändig del i alla världens städer. Den bidrar med ljus, vägledning och är en stor del i trygghetsupplevelsen under dygnets mörka timmar. Dock kan belysningen ofta vara dåligt utförd eller otillräcklig, vilket kan leda till att platser istället känns otrygga men även blir osäkra och otillgängliga. LÄS MER

 3. 3. Uppfattning av ljus : Att etablera scenen. Ljusets inverkan på den upplevda atmosfären i en 3D-visualisering av ett möblerat rum

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Linn Ekstedt; Joar Westerlund Jensen; [2019]
  Nyckelord :ljussättning; perception; atmosfär; rymlighet; 3D-visualisering; rum;

  Sammanfattning : Hur ljus och ljussättningar kan påverka uppfattningen av ett rum är vad detta arbete fokuserar på, med grund i hur tidigare forskning har undersökt uppfattningen av atmosfär och rymlighet. Ett 3D-visualiserat rum har skapats med fyra olika ljussättningar utformade efter specifika perceptuella attribut rörande ljusförhållanden. LÄS MER

 4. 4. Hur bildas konsumenters uppfattningar om ett företags varumärkespersonlighet online? : En konceptualisering som skildrar hur uppfattningsprocessen går till

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Wärja Izabelle; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på varumärkespersonlighet som benämns brand personality på engelska och refererar till den personlighet och de egenskaper individer associerar till ett varumärke. Uppsatsen tar språng ur tidigare forskning som betonar vikten av att undersöka hur konsumenters uppfattningar omett företags varumärkespersonlighet bildas och vilket eller vilka element som kan tänkas påverkadenna bildningsprocess vilket har studerats inom kläddetaljhandeln online. LÄS MER

 5. 5. Ljusets Röst : En kvalitativ studie om ljussättningens påverkan på narrativet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Linus Grane; [2019]
  Nyckelord :Ljussättning; Experimentell; Film; Känsla; Upplevelse; Design; Färg.;

  Sammanfattning : Studien undersöker med hjälp av designforskning och kvalitativ metod i form av fokusgruppsintervjuer, skillnaden i upplevelse mellan motiverad ljussättning och experimentell ljussättning i film. Till studien producerades tre versioner av en film där skillnaden var ljussättningens utgångspunkt. LÄS MER