Sökning: "ljussättning"

Visar resultat 1 - 5 av 110 uppsatser innehållade ordet ljussättning.

 1. 1. Effektivisering av processen att hantera 3D-modeller med förberäknad ljussättning : Användning av Continuous Delivery med Unity

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Anton Olason; [2020]
  Nyckelord :Product configurator; Visualization; Precomputed lighting; Baking; Continuous Delivery; Unity; Action Design Research; Produktkonfigurator; Visualisering; Förberäknad ljussättning; Bakning; Continuous Delivery; Unity; Action Design Research;

  Sammanfattning : Vid köp av konfigurerbara produkter som till exempel hus eller sängar på internet är det viktigt att kunden kan erbjudas en realistisk visualisering för att kunna få en känsla för hur den färdiga produkten kommer att se ut. En metod för att skapa visualiseringen är att från en miljö uppbyggd av 3d-modeller som anpassas efter kundens val skapa en rendering i realtid. LÄS MER

 2. 2. Efter solnedgång : upplevelse av ljus ur en landskapsarkitekts perspektiv

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Angelin; [2020]
  Nyckelord :atmosfär; ljus; ljusdesign; ljusinstallationer; ljussättning; upplevelse; urbana rum;

  Sammanfattning : Stadens arkitektoniska uttryck växer och förändras konstant för att hålla sig i fas med ny teknologi och nya belysningsprinciper. I vår tid finns ett stort utbud av möjligheter när det gäller ljussättning, men vad betyder ljussättning i staden för en landskapsarkitekt? En del av en landskapsarkitekts jobb handlar om att tillgängliggöra staden och ge var plats sin identitet. LÄS MER

 3. 3. Real Time Voxel Cone Tracing using Bilateral Filters and 3D Clipmaps

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Alexander Lingtorp; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global illumination is a collective term of photorealistic lighting in computer graphics. Computation of global illumination is expensive in terms of real- time applications such as computer games. LÄS MER

 4. 4. Visuellt inbjudande bilder : En analys av Roger Deakins filmfoto i filmen Blade Runner 2049

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Carl Careborg; [2020]
  Nyckelord :Filmfoto; Djup; Bildanalys; Roger Deakins; Bildkomposition; Ljussättning; Blade Runner 2049;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur filmfotografen Roger Deakins komponerar och ljussätter bilder för att skapa djup och trovärdighet i ett tvådimensionellt medium. Teori kring förmedlande av djup, form, textur samt separation används i en analys av utvalda bilder från filmen Blade Runner 2049 (2017). LÄS MER

 5. 5. Mörker i virtuella miljöer : Hur påverkas individers upplevelse av en neutral virtuell miljö i mörker?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Sara Frid; Johannes Ruha; [2020]
  Nyckelord :Mörker; virtuella miljöer; färg; formspråk; ljussättning;

  Sammanfattning : Denna studie ämnar ta reda på hur mörker kan påverka individers upplevelse av en neutral virtuell miljö. För att få en inblick kring hur ämnet mörker studerats i tidigare forskning letade vi fram vetenskapliga artiklar med hjälp av våra nyckelord. LÄS MER