Sökning: "lnu 1991"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden lnu 1991.

 1. 1. Upplevelser av biblioteksrummet : Det upplevda, föreställda och levda rummet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ninni Runemyr; Helene Sefastsson; [2021]
  Nyckelord :Biblioteksrummet; Meröppet; Lefebvre; Folkbibliotek; Forskningsbibliotek; Biblioteksanvändare;

  Sammanfattning : The aim of this bachelor thesis is to investigate how library users experience the space in their library. In understanding the conception of space, we have used Henri Lefebvre's triad of space which he writes about in The Production of Space (1991). We also used different interpreters of Lefebvre to understand his theory better. LÄS MER

 2. 2. Måste man sitta still för att lära sig om hälsa? : Elevers uppfattningar om hälsoundervisningen utifrån ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :David Andersson; Alexander Norrgård; [2021]
  Nyckelord :idrott och hälsa; hälsoundervisning; elevperspektiv; genus; Hirdman;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att området hälsa får lite utrymme i ämnet idrott och hälsa, att elever har svårt att formulera vilka kunskaper de ska erhålla och att flickor och pojkar upplever ämnet olika (Annerstedt 1991; Nyberg & Larsson 2014; Skolinspektionen 2018; Quennerstedt, Öhman & Ericsson 2008). Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur elever i årskurs nio uppfattar hälsoundervisningen i ämnet utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Arabiska våren och dess efterspel : En jämförande demokratiseringsstudie mellan Tunisien och Egypten

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Shahram Behrouz; [2021]
  Nyckelord :Arab Spring; Democratization; Egypt; Samuel Huntington; Tunisia;

  Sammanfattning : It has been ten years since the 26-year-old fruit seller set himself on fire to protest corruption in Tunisia. The street vendor created a wave of protests in the Arab world, a campaign for civil resistance, better known as the "Arab Spring". LÄS MER

 4. 4. Totalförsvarets vara eller icke vara : En komparativ argumentationsanalys av den teoretiska innebörden i ett politiskt argument

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Filip Claesson; [2021]
  Nyckelord :Försvarsbeslut; försvarsproposition; argumentationsanalys; realism; liberalism; teori; säkerhetspolitik; försvarspolitik.;

  Sammanfattning : During the main part of the 20th century, Swedish security politics was mainly focused on the Soviet Union and the cold war. In case the world was likely to see another large war between the great powers, there was a frightening chance that Sweden would be involved. LÄS MER

 5. 5. Skolans arbete med extra anpassningar : Ett organisatoriskt perspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Peter Nilsson; John Ericson; Filip Giselsson; [2020]
  Nyckelord :Adhocrati; byråkrati; extra anpassningar; inkludering; likvärdig utbildning; specialpedagogik; Skrtic´s organisationsteori;

  Sammanfattning : Sommaren 2014 infördes extra anpassningar i Skollagen (2010:800). Med det ålades skolan krav på tidiga stödinsatser då en elev riskerar att inte uppfylla kunskapskraven i ett eller flera skolämnen. LÄS MER