Sökning: "load and go"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden load and go.

 1. 1. Analys av industrinät med spänning 7,8 kV

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonatan Hellborg; [2019]
  Nyckelord :industrinät; spänningshöjning; förluster; transformatorer;

  Sammanfattning : Bofors industrinät i Karlskoga är föråldrat och ligger kvar på en icke standardiserad spänning vilket är ett problem. Denna analys har utförts på uppdrag av Karlskoga energi och miljö AB med syfte att undersöka vad som behöver bytas ut, tillkomma eller tas bort för att höja från dagens spänning (7. LÄS MER

 2. 2. Multiple Time Series Forecasting of Cellular Network Traffic

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Emma Wallentinsson Wallentinsson; [2019]
  Nyckelord :time series analysis; cellular networks; traffic load; arima; sarima; forecasting; machine learning; statistics; load prediction;

  Sammanfattning : The mobile traffic in cellular networks is increasing in a steady rate as we go intoa future where we are connected to the internet practically all the time in one wayor another. To map the mobile traffic and the volume pressure on the base stationduring different time periods, it is useful to have the ability to predict the trafficvolumes within cellular networks. LÄS MER

 3. 3. Improved assembly for frame-based furniture

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emma Bernström; Oscar Vigstrand; [2019]
  Nyckelord :Furniture; Assembly; Frame-based; Design; Concept;

  Sammanfattning : Under det senaste århundrandet har möbeldesign utvecklats och designats för att bli mer ekonomiskt tillgänligt. Majoriteten av möblerna under de senaste årtiondet är designade för att underlätta fövaring och transport för att minimera kostnaden för företaget. LÄS MER

 4. 4. Ångbesparingsåtgärder för ångsotning i en sodapanna : Effekter på elgenerering och driftparametrar på grund av minskad ångsotningsmängd i en sodapanna

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jonathan Norrman; [2018]
  Nyckelord :Sodapanna; ångsotning; beläggningar;

  Sammanfattning : I detta arbete har effekterna av en reducerad sotångsmängd i sodapannan för BillerudKorsnäs bruk i Skärblacka undersökts. Det har undersökts om HISS-sotning vilket minskar mängden sotånga kan driftsättas och vad detta kan få för konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Grid impact study of frequency regulation with EVs

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Emma Blomgren; [2018]
  Nyckelord :Electric vehicles EVs ; grid impact; ancillary services; frequency regulation; FCR-N; vehicle-to-grid V2G ; voltage; reactive power; load profile; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The ongoing grid paradigm shift has resulted in synchronous generators currently being phased out. As the generators have been providing ancillary services, such as frequency control regulation, this means that new technologies to perform ancillary services need to be developed and evaluated. LÄS MER