Sökning: "load cell"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden load cell.

 1. 1. Digital konstruktion samt verifiering av hjulupphängning till JU Solar Team´s solbil 2019

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Marcus Svensson; Arvid Gränsmark; [2019]
  Nyckelord :JU Solar Team; Solar Car; Wheel suspension;

  Sammanfattning : There is a need to improve the JU Solar Team's new solar cell powered electric car's driving capabilities for the Bridgestone World Solar Challenge 2019. Partly to improve the car's safety and the ability to meet the competition requirements, but also to minimize effects that contribute to increased rolling resistance. LÄS MER

 2. 2. Investigating In-plane Shear Behaviour of Uncured Unidirectional Prepreg Tapes

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Ming Kai Chea; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Steering of prepreg tows in an automated fibre placement (AFP) process allows geodesic layup trajectory over a doubly-curved surface, as well as the potential to improve the efficiency of composite structures by tailoring their stiffness. However, defects (such as out-of-plane buckling and tow pull off) are commonly generated when the steering radius exceeds a critical limit, which impact the mechanical properties of the finished product. LÄS MER

 3. 3. Elnätsplanering i framtida bostadsområden : Med påverkan från solceller och elbilsladdare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

  Författare :Marcus Åkerlind; [2019]
  Nyckelord :Micro-production; electric cars; power grid dimensioning; power quality; voltage variation; trigger conditions; selectivity; Mikroproduktion; elbilar; elnätsdimensionering; elkvalitet; spänningsvariation; utlösningsvillkor; selektivitet;

  Sammanfattning : Målet med detta arbete var att undersöka hur mikroproduktion med solceller och laddning av elbilar i våra hushåll kommer att se ut i framtiden och om elkvalitén, kapaciteten i distributionsnätet, utlösningsvillkoren och elnätsdimensioneringen i nya bostadsområden påverkas av detta. Två olika scenarier har tagits fram, där det som skiljer dem åt är hur många procent av hushållen som har elbilsladdare och solcellsproduktion. LÄS MER

 4. 4. Techno-economic Study of Hydrogen as a Heavy-duty Truck Fuel : A Case Study on the Transport Corridor Oslo – Trondheim

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Janis Danebergs; [2019]
  Nyckelord :Hydrogen; heavy-duty transport; zero emissions; FCET; HRS; techno-economic analysis; TCO; LCOH; Vätgas; lastbilar; nollutsläpp; vätgaslastbil; teknisk ekonomisk analys; TCO; LCOH;

  Sammanfattning : Norway has already an almost emission-free power production and its sales of zero-emission light-duty vehicles surpassed 30% in 2018; a natural next challenge is to identify ways to reduce emissions of heavyduty vehicles. In this work the possibilities to deploy Fuel Cell Electric Trucks (FCET) on the route Oslo-Trondheim are analyzed by doing a techno-economic analysis. LÄS MER

 5. 5. Kompakt Chassi Dynamometer : Ett mätinstrument till mindre el- och bränslemotorer

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Tom Eskilsson; Felix Lindblom; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med detta projekt var att konstruera ett system för att kunna mäta varvtal och vridmoment hos motorer. Projektets fokus var bland annat att undersöka skillnaden mellan en optisk och induktiv givare för användning som takometer i konstruktionen. LÄS MER