Sökning: "load imbalance"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden load imbalance.

 1. 1. ”Det behöver bli bättre för att vi ska hålla i längden…” : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares psykosociala arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Jennifer Löfvenmark; Catrin Öberg; [2019]
  Nyckelord :Psychosocial working environment; work load; social worker; stress; demandcontrol- and support model; Psykosocial arbetsmiljö; arbetsbelastning; socialsekreterare; stress; kravkontroll- och stödmodellen;

  Sammanfattning : Att arbeta inom socialtjänsten som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga kan anses vara ett stressigt arbete med hög arbetsbelastning samt att deras arbetsmiljö ofta är omtalad. Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer som socialsekreterare inom utredningsenheten för barn och unga upplevde kunde påverka deras psykosociala arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Evaluating the Impact of Altered Electricity Systems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Carolin Bangay; [2019]
  Nyckelord :Linear Programming; Transmission; Energy Systems; Green House Gas; Emissions; Electricity Systems; Modelling.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the light of the importance of climate change and the emissions that have induced it, the ability to calculate the effect on emissions by changing transmission capacity is vital. A model to perform such indicative calculations is developed in this thesis. LÄS MER

 3. 3. Industrial Demand Response in the Primary Reserve Markets : A case study on Holmen’s Pulp and Paper Mill

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Federica Tomasini; [2019]
  Nyckelord :industrial demand response; pulp and paper industry; primary frequency control; stochastic optimization;

  Sammanfattning : This thesis stems from the interest of Holmen group to investigate the opportunitiesavailable for large electricity consumers in the Swedish primary reserve markets.The study performed focuses on one of Holmen's paper mill and it aims at identifyinga load inside the production process that is suitable for providing frequency containmentservices for the grid. LÄS MER

 4. 4. Load Imbalance Detection for an Induction Motor : - A Comparative Study of Machine Learning Algorithms

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Stina Berg; Elisabet Lilja Sjökrans; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; industrial gateway; load imbalance; fault detection;

  Sammanfattning : In 2016 the average industry downtime cost was estimated to $260.000 every hour, and with Swedish industries being an important part of the national economy it would be desirable to reduce the amount of unplanned downtime to a minimum. LÄS MER

 5. 5. Deep Learning Algorithms for Cardiac Image Classification and Landmark Detection

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematik LTH

  Författare :Anton Holm; [2018]
  Nyckelord :Deep Learning; Machine Learning; Medical Image analysis; Image analysis; Deep Neural Networks; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : With the increase in computational power, deep learning algorithms have become an active field of research over the last 7 years. These data-driven machine learning algorithms have produced good results in many applications, image analysis being one of them. LÄS MER