Sökning: "lob och JO"

Hittade 1 uppsats innehållade orden lob och JO.

  1. 1. LOB i teori och praktik : En granskning av polisers tillämpning och kunskap av LOB i lokalpolisområde Göteborg City

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet; Umeå universitet/Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

    Författare :Christian Jensen; Anton Molin; [2021]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Being taken into custody due to excessive intoxication, also called an LOB, is a big infringement of one’s personal liberty and integrity and takes place without the right to a fair trial. The number of such cases in Sweden average at around 60 000 per year, with the point of an action being to provide a safe space for the intoxicated individual to sober up. LÄS MER