Sökning: "local density."

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden local density..

 1. 1. Monte Carlo Simulations of Bowing Effects Using Realistic Fuel Data in Nuclear Fuel Assemblies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Tillämpad kärnfysik

  Författare :Marcus Westlund; [2019]
  Nyckelord :bowing effects; fuel assembly perturbations; nuclear; serpent; monte carlo;

  Sammanfattning : Deformations of nuclear fuel assemblies have been observed in nuclear power plants since the mid-90s. Such deformations are generally called bowing effects. LÄS MER

 2. 2. Bekämpning av zoonoser hos hundar i Kenya : rabies och cystisk ekinokockos

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Helena Sunning; [2019]
  Nyckelord :rabies; cystisk ekinokockos; massvaccination; populationskontroll; kombinerad sjukdomsbekämpning;

  Sammanfattning : Rabies och cystisk ekinokockos (CE) är två sjukdomar som i Kenya sprids till människor främst via hundar. Det är två sjukdomar som går att bekämpa, och alltså går det lidande de orsakar för både människor och djur att undvika. LÄS MER

 3. 3. Crowd evacuation in high-density scenarios

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Ines Cilenti; [2019]
  Nyckelord :Crowd evacuation; high-density; crowd pressure; video analysis; bottleneck; outdoor event; local density.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Nowadays, is becoming increasingly frequent holding events in outdoor environments, involving a large number of people, even though these spaces were not designed from a safe prospective, in the way that safety is defined today. In such events, high density conditions is an ongoing issue, as the evacuation becomes very complex, due to the space design and the interaction among the pedestrians. LÄS MER

 4. 4. Fjärranalys av kantzoner och död ved i Natura 2000- vattendrag : Hur har det förändrats över tid?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Valdemar Samuelsson; [2019]
  Nyckelord :Riparian zone; LWD large woody debris ; remote sensing; Natura 2000; Kantzon; död ved; fjärranalys; Natura 2000;

  Sammanfattning : The forestry is the main use of forests in Sweden which results in a number of positive aspects but also a number of negative effects on our nature. Aquatic ecosystems are specifically exposed to land use by the forest industry. LÄS MER

 5. 5. Women’s representation in Brazilian local politics : Why do some regions elect more women than others?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Latinamerikainstitutet

  Författare :Erland Kjellén; [2019]
  Nyckelord :Women’s political representation; Brazil; Development; Local elections; Gender;

  Sammanfattning : Women’s political representation is often investigated through cross-national comparisons. Such studies generally focus on women’s political representation at the national level, assuming that countries are homogenous units. However, structural and cultural differences are many times just as large within countries as they are between them. LÄS MER