Sökning: "local government organizations"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden local government organizations.

 1. 1. “Development is the new Peace”: A case study on Pastoral Social Pasto’s role as a local actor in the peacebuilding process in the Colombian region of Nariño

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Tanja Enseroth; [2019-06-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyze the role of Pastoral Social Pasto as a case of a local actor within the peacebuilding process in the Colombian region Nariño. Colombia suffered from an internal armed conflict that endured over five decades. LÄS MER

 2. 2. Kommunala initiativ inom öppna data : En nationell fråga på lokal nivå

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Gustav L'Estrade; Alexander Ling; [2019]
  Nyckelord :Öppna data; Offentlig sektor; OGD; Transparens; Värde; Utmaningar; Framgång;

  Sammanfattning : Öppna data är ett område som organisationer inom offentlig sektor förväntas arbeta med. Trotsdetta är det fortfarande ett område som visat sig vara problematiskt. LÄS MER

 3. 3. En studie om kritiska faktorer vid implementering av E-förvaltning inom skolan. : En internanvändares perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :David Andersson; [2019]
  Nyckelord :Factors; E-Government; Implementation; Kritiska faktorer; E-förvaltning; Implementation;

  Sammanfattning : Under de senare åren har många av de tjänster som har drivits av regering runt om i världen börjat bli mer och mer digitaliserade. Med detta menas att många processer som krävde manuell/fysisk hantering har blivit möjliga att utföra på datorn i hemmet utan att behöva möta företaget eller organisationen direkt. LÄS MER

 4. 4. Multi-stakeholder collaboration in wind power planning

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Emmy Bwimba; [2019]
  Nyckelord :collaborative participation; legitimacy theory; stakeholders; stakeholder theory; social license to operate; wind energy; legitimitetsteori; intressenter; intressentteori; samverkansdeltagande; vindkraft;

  Sammanfattning : Wind power industry is rapidly growing in Sweden. The country has decided that by year 2020, the share of renewable energy will be 50 % of total renewable energy supplied in the country (Vindval, 2013). Wind energy is perceived by many as the future of renewable energy especially in northern Europe. LÄS MER

 5. 5. Empowering the powerless: Investigating the sustainability of climate change adaptation through the lens of empowerment in Char Shakhahati, Bangladesh

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Tahura Farbin; [2019]
  Nyckelord :Empowerment; collective agency; Climate Change Adaptation; mainstreaming adaptation; Chars; Bangladesh; Social Sciences;

  Sammanfattning : Climate Change Impacts are a major concern for Bangladesh. The country is expected to face an increase of 11% in precipitation, drier winter periods causing droughts, extremely high temperatures, sea level rise changing the dynamics of discharge of water from rivers, etc. intensifying poverty. LÄS MER