Sökning: "local government organizations"

Visar resultat 1 - 5 av 129 uppsatser innehållade orden local government organizations.

 1. 1. Early American Foreign Policy Towards the Syrian Conflict Captured Through Two Mainstream U.S. News Organizations. A Multidisciplinary Content Analysis of Fox News and CNN News Articles

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Maria F Herkel; [2020-08-19]
  Nyckelord :American foreign policy; ; Syria; Syrian conflict; ; Russian Syrian relations; UN; Security council; ; civil war; Libyan conflict; democrats; republican; McCain; Obama;

  Sammanfattning : The CNN and Fox news articles conveyed to us multiple aspects of the situation in Syria. Through the analysis of the media published articles, the magnitude of the Syrian people suffering is evident to be substantial. The media framed many interacting local, regional and international factors that displayed to us the complexity of the conflict. LÄS MER

 2. 2. VARFÖR ÄR DET LÄGRE VALDELTAGANDE I KOMMUNALA OMVAL? En jämförande studie av åtta svenska omval mellan år 1976–2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Simon Schönbeck; [2020-03-04]
  Nyckelord :Omval; Nyval; Val; Valdeltagande; rösttrötthet; kommun;

  Sammanfattning : Since 1986 there has been eight re-elections to Swedish municipalities and regions. This thesis aims to explain the great decline and difference in voter turnout between the eight cases of re-election. LÄS MER

 3. 3. Bygdebolag : en ny metod för landsbygdsutveckling

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Elin Sjöman; [2020]
  Nyckelord :bygdebolag; utvecklingsbolag; landsbygdsutveckling; socialt kapital; mobilisering; governance; Bourdieuconomics;

  Sammanfattning : Kommunsammanslagningar och centraliseringar har lett till att statens närvaro på landsbygderna minskat och en större del av ansvaret för landsbygdsutveckling ligger på lokalsamhället. Mot den här bakgrunden har bygdebolagen växt fram – lokala aktiebolag som ägs av personer i eller med anknytning till bygden där all vinst återinvesteras i lokalsamhället. LÄS MER

 4. 4. Motivation to donation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Nellie Steneberg; Sara Ibarbachane; [2020]
  Nyckelord :Media technology; Tourist behavior; Non-Profit Organization NPO ; Research Through Design RTD ; Fogg Behavior Model FBM ; Media object; Visual communication; Design Science Research DSR ;

  Sammanfattning : Today, the world contains a large number of important non-profit organizations (NPOs) that seek to maintain the welfare of people and animals and to preserve the natural world. NPOs are extremely dependent on funds from the public which has resulted in severe competition between these organizations. LÄS MER

 5. 5. Tillgänglighet - ett krav inget alternativ

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Noor Bahu; Pawel Boguslawski; [2020]
  Nyckelord :Tillgänglighet; Inkludering; Funktionsvariation; Social hållbarhet; Användbarhet; Universell utformning; Accessebility; Inclusion; Disability; Social sustainability; Usability; Universal design;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete behandlar tillgänglighetsanpassningar för ökad inkludering på torg i två svenska kommuner i södra Sverige. Jämförelser mellan torgen visar på möjligheter att förbättra tillgänglighetsanpassningarna på torgytorna för att utöka tillgänglighet och inkludering i stadsmiljön. LÄS MER