Sökning: "location-based learning"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden location-based learning.

 1. 1. Lokalsamhället som klassrum : En kvalitativ studie om SO-lärares syn på utomhuspedagogik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Sara Zipfel; [2022]
  Nyckelord :outdoor pedagogy; location-based learning; social science subjects; social science teaching; physical activity; local environment; utomhuspedagogik; platsbaserat lärande; SO-ämnen; SO-undervisning; fysisk aktivitet; närmiljö;

  Sammanfattning : Upplevelser med hjälp av kroppen och användningen av olika sinnen är betydelsefullt för människans lärande. Inlärningsprocessen kan implementeras och förstärkas genom utomhuspedagogik. LÄS MER

 2. 2. Modern Housing Valuation : A Machine Learning Approach

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nathan Allard; Tobias Hagström; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The primary goal of this report was to examine and demonstrate how machine learning methods can be used to produce accurate and useful apartment valuation models, focusing on the Stockholm market. Furthermore, the paper analyzed how different attributes, including apartment descriptions, affect the price of an apartment. LÄS MER

 3. 3. Parasitic Tracking Mobile Wireless Networks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Bowen Xu; [2021]
  Nyckelord :Location privacy attack and evaluation; mobile network simulation; parasitic attacker; Heuristic LSTM;

  Sammanfattning : Along with the growth and popularity of mobile networks, users enjoy more convenient connection and communication. However, exposure of user presence in mobile networks is becoming a major concern and motivated a plethora of LPPM Location Privacy Protection Mechanisms (LPPMs) have been proposed and analysed, notably considering powerful adversaries with rich data at their disposal, e. LÄS MER

 4. 4. Indoor Positioning and Machine Learning Algorithms

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Raavi Uttarwar; Julián Valentín; [2021]
  Nyckelord :Indoor Positioning; Machine Learning; Bluetooth Low Energy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis focuses around improving the efficiency and accuracy of existing indoor positioning systems with the help of Machine Learning (ML). Our work is based on Bluetooth Low Energy (BLE) v5.1. Position estimation is currently being carried out using the Least-Squares (LS) method in the framework. LÄS MER

 5. 5. Combining a location-based mobile game and a connected wearable for history learning purposes

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Mona Leo; [2019]
  Nyckelord :Location-basedgames; pervasive games; wearables; gameflow theory; gamification;

  Sammanfattning : While much attention in location-based game and wearable research is about their benefits as in-class education or is aimed at children, rather less research has been done about the combination of location-based games and wearables in private use. This paper investigates a game solution for the low history knowledge of German teenagers and focuses on the learning success of the combination of a proposed location-based mobile game and wearable, called ‘Geocation’ for educational purposes as well as the enjoyment of it. LÄS MER