Sökning: "lockins"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet lockins.

  1. 1. Amorteringskraven och vinstskatt : Orsaker till inlåsning och minskad rörlighet påbostadsmarknaden

    Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

    Författare :Dennis Allingmon; Julia Larsson; [2019]
    Nyckelord :Capital income taxes; amortization requirements; debt ratio; lockins; Vinstskatt; amorteringskrav; skuldkvotstak; inlåsningar;

    Sammanfattning : Vår uppsats syftar till att undersöka hur kapitalvinstbeskattningen på fastigheter och amorteringskraven på de lån som tas påverkar rörligheten på bostadsmarknaden idag. Vi kunde se att ämnet ofta är med i debatt men att det ändå inte utförts mycket studier i Sverige men det visade sig finnas studier som gjorts i USA. LÄS MER