Sökning: "loggning spårbarhet"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden loggning spårbarhet.

 1. 1. Automatiserad pulsationsrigg med övervakning och loggning av mätdata

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Fredrik Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Automatiserad pulsationsrigg; LabVIEW; loggning av data; CompaqDAQ; trådtöjningsgivare; lastcell; magnetisk lägesgivare;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver framtagningen av en automatiserad pulsationsrigg som är utvecklad för test av skivbromsar. Utvecklingen av den automatiserade pulsationsriggen riktar sig mot att designa och konstruera ett automatiserat system. LÄS MER

 2. 2. Spårbarhet : En underskattad dimension av informationssäkerhet

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Jon Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Informationssäkerhet; Spårbarhet;

  Sammanfattning : Målet med examensarbetet var att undersöka spårbarhet hos olika inforamtionssäkerhetsåtgärder åt företaget Veriscan i Karlstad. Examensarbetet ger först en teoretisk genomgång av olika säkerhetsåtgärder för att sedan försöka hitta gemensamma nämnare till de säkerhetsåtgärderna som innehåller spårbarhet. LÄS MER