Sökning: "loghouse"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet loghouse.

  1. 1. Lyft av liggtimmerhus. Timmermannens erfarenheter och metoder

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Joacim Hedman; [2017-07-03]
    Nyckelord :jack; jacking; lifting; loghouse; timberhouse; carpenter; domkraft; lyft; frilägga; timmerman; timmerhus; timmerstomme; liggtimmer;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bygghantverk, 22,5 hp.... LÄS MER