Sökning: "logik system"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade orden logik system.

 1. 1. Den heliga och obefintliga modern : en kvalitativ textanalys av den svenska mediala debatten kring surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Saneh Nordenmark; [2021]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogatmoder; Moderskap; Socialt arbete; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån en granskning av mediedebatten undersöka framställningen av fenomenet surrogatmödraskap för att utforska dess komplexitet utifrån ett intersektionellt perspektiv och med ett fokus på surrogatmoderns position.  I studien granskas 34 tryckta källor från de sex största dags- och kvällstidningarna i Sverige, begränsat till tidsperioden 2018-04-25 till 2021-04-25. LÄS MER

 2. 2. Utvecklares delaktighet i beslut : En studie om utvecklares upplevelse av delaktighet i beslut inom långsiktiga projekt

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Roberto Munoz; Alexander Sylve; [2021]
  Nyckelord :developers; participation; decision making; systems development methods; long-term projects; institutional logics; SAAB; utvecklare; delaktighet; beslut; systemutvecklingsmetod; långsiktiga projekt; institutionella logiker; SAAB;

  Sammanfattning : This paper examines developers' experience of participation in decisions through agile system development methods in long-term projects. Participation is meant as an opportunity for developers to influence and realize decisions in their work through independence and freedom. LÄS MER

 3. 3. Anfall som bästa försvar - om det svenska straffandets drivkrafter och syften

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Olle Jonsson; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; nyklassicism; straffrättspolitik; kriminalpolitik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under 1900-talets senare hälft kan straffrätten sägas ha bytt fot – från behandlingsideologi till nyklassicism. Behandlingsideologin betonar brottslingens behov av vård och vilar på individualpreventiv grund. Straff utmäts för att brottslingen ska behandlas till laglydighet. LÄS MER

 4. 4. Modernisering av mjukvaruarkitektur för äldre mjukvarusystem

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Farah Saffo; Basma Saeed; [2021]
  Nyckelord :Legacy system; system architecture; software architecture; monolith; SOA; REST; micro services; re-architecting; refactorization; system replacement; Äldre system; systemarkitektur; mjukvaruarkitektur; monolit; SOA; REST; mikro-tjänster; re-architecting; refaktorisering; systemersättning;

  Sammanfattning : Flera företag använder sig än idag av mjukvarusystem som är uppbyggda med äldre mjukvaruarkitektur som den monolitiska. Ett av dessa företag är Consid vars personalsystem är uppbyggt med det utdaterade ramverket klassisk ASP och där användargränssnitt samt logik kan direkt kommunicera med varandra. LÄS MER

 5. 5. Company Intranet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Abboud Afram; Danial Sarab Fard Sabet; [2021]
  Nyckelord :EPiServer; Intranet; Content Management System; CMS; C#; .NET; React; UI; User Interface; software; web development;

  Sammanfattning : Many companies use intranets where only authorized personnel can share, create, and access news, events, and knowledge in a company. An intranet is a web application with dynamic content. It consists of various functions and features that facilitate the information management and knowledge flow within the company. LÄS MER