Sökning: "logisk positivism"

Hittade 1 uppsats innehållade orden logisk positivism.

  1. 1. Kan facebookannonsering skada ett företags image? : En studie i hur svenska ungdomar uppfattar facebookannonsering

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Viktoria Ingelf; [2012]
    Nyckelord :facebook; annonsering; trovärdighet; sociala medier; Image;

    Sammanfattning : BakgrundFler och fler företag väljer att annonsera sitt varumärke på facebook eftersom det är ett billigt alternativ till annan annonsering. Dessutom är det lättare att nå ut till sin målgrupp då annonserna är riktade.Syfte Ambitionen med denna studie är att ta reda på om facebook verkligen är rätt forum för alla sorts varumärken. LÄS MER