Sökning: "logistics coordination tools"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden logistics coordination tools.

 1. 1. Logistiksamordningsprogrammet Myloc Construction

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Omar Issa; Hadi Issa; [2019]
  Nyckelord :Myloc; logistics coordination tools; logistics; construction logistics; efficiency improvement.; Myloc; logistiksamordningsverktyg; logistik; bygglogistik; effektivisering;

  Sammanfattning : En av de största utmaningarna i dagens byggbransch är logistikfrågan, fler och fler projekt påverkas av logistikutmaningar och det är av stor vikt att dessa utmaningar granskas och åtgärdas. Allt fler företag har börjat hantera dessa utmaningar med hjälp av olika logistiksamordningsverktyg för att spara tid, få bättre överblick och planering över materialflödet, minska skador med flera. LÄS MER

 2. 2. Automation of Supply Processes : A Study at Ericsson AB

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Mariana Pimenta de Almeida; [2019]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Supply Chain 4.0; Digitalization of Logistics; Information sharing in Supply Chains; Business automation; Automation software; Back-end automation.;

  Sammanfattning : In the Information and Communication Technology (ICT) industry, the pressure to accelerate the deployment of 5G technology has created a new competitive environment for businesses. This technology not only enables lower latency, but also higher number of connected devices, higher amounts of shared data, and faster. LÄS MER

 3. 3. Benefits and challenges of implementing emerging technologies in a humanitarian supply chain

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Kajsa Salomonsson; [2018]
  Nyckelord :Humanitarian logistics; humanitarian supply chain; emerging technologies; challenges; benefits; three-dimensional printing; unmanned aerial vehicles; internet of things; virtual reality; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Technology utilisation and implementation of new technologies are critical success factors for humanitarian supply chains and the possibility to improve humanitarian operations by the use of technology has been gaining increasing attention, especially since the 2010 Haiti earthquake. Despite this increase, the theory on emerging technologies within the humanitarian supply chain is still very limited, in particular there is a lack of studies providing a holistic perspective of technology development within the sector. LÄS MER

 4. 4. Byggnadslogistik i infrastrukturprojekt för effektivare användning av grävmaskiner

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jari Kuronen; Jonas Lundgren; [2013]
  Nyckelord :construction; excavator; logistics; infrastructure; resource management; optimization; utilization; anläggning; bygglogistik; effektivisering; grävmaskin; logistik; resurshantering; samordning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har utförts på högskoleingenjörsprogrammet för Byggteknik och Design vid Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Svensk Bygglogistik AB. Arbetet diskuterar betydelsen av byggnadslogistik i ett infrastrukturprojekt för att uppnå en högre utnyttjandegrad för grävmaskiner med stöd av logistiksamordningsverktyg. LÄS MER

 5. 5. Challenges and the use of performance measurements in humanitarian supply chains

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS); Högskolan i Jönköping/IHH, Centre of Logistics and Supply Chain Management (CeLS)

  Författare :Daniel Willner; Stavros Zafeiridis; [2013]
  Nyckelord :supply chain management; humanitarian organisations; KPI; key performance indicators; performance measurements; humanitarian supply chain challenges; disaster relief;

  Sammanfattning : The field of humanitarian logistics and supply chain management is increasingly the subject of research. Even though there has been some research in the field in the past, the necessity for more research related to the measurement of the effectiveness of humanitarian supply chains is required. LÄS MER