Sökning: "logistik böcker"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden logistik böcker.

 1. 1. Kartläggning och nulägesanalys av materialflöde

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Edward Finstorp; [2021]
  Nyckelord :logistik; materialhantering; materialförsörjning; lean;

  Sammanfattning : Introduction: The purpose of the introduction is to provide a description of the background and problem related to logistics in manufacturing companies to develop a deeper understanding in why this subject is important for today’s businesses. The aim for the thesis is to investigate an internal material flow that starts with unloading and ends with point of use, in order to provide suggestions for improvement based on theories on Lean and material handling. LÄS MER

 2. 2. Nyckeltal inom hållbarhet : Fallstudie om nyckeltal inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet som kan appliceras inom materialhanteringsprocessen med avseende på truckverksamheten.

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML); KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Helen Eshete; Sohel Abdu; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatarbete har genomförts som en del av ett forskningsprojekt på KTH. Utvecklingen mot industri 4.0 kommer medföra nya metoder och verktyg för att optimera verksamheter. Hållbarhet är viktigt koncept idag och kan delas in i tre aspekter; ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Hur kan en intern materialhantering effektiviseras? : En intervjustudie

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mirna Khaton; [2021]
  Nyckelord :Augumented Reality; materialhantering; logistik; Lean; 5s; 5 varför; orsaksträd; förvaringssystem; pick-to-light och materialuttag;

  Sammanfattning : Vissa aktiviteter i logistiken eller industrin brukade vara icke-värdeskapande därför försökte verksamheten dra ner på dessa aktiviteter och hittade en lösning för att det skulle bli mer effektivt och lönsamt. Det förekom alltid slöserier i en verksamhet därför var det viktigt med att ständigt kunna förbättra sin verksamhet för att dessa slöserier som kunde uppstå i verksamheten sänkas och utvecklas. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering av materialhantering vid montering av gruvpumpar : Med en optimerad layout

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Dujlo Alexander; [2020]
  Nyckelord :Lean; materialhantering; logistik; layout optimering; produktionsutveckling;

  Sammanfattning : Purpose and question formulations: The purpose of the thesis is to analyze the material flow during assembly of mine pumps and identify the wastes that occur in it. What will also be presented is a more optimal layout that will reduce the waste that exists today and create a more efficient material flow. LÄS MER

 5. 5. E-handelsreturer av möbler och heminredning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anabela Milakovic; Muhamed Ribo; [2019]
  Nyckelord :returhantering; E-handel; gatekeeping; logistik; avoidance;

  Sammanfattning : Tillväxten i e-handelsbranschen har under de senaste åren ökat och i takt med detta ökar returer inom e-handeln. Returhantering är en oönskad process inom e-handelsbranschen då de inte tjänar något på det samtidigt som det är en kostsam process. Möbler och e-handel har inte alltid gått hand i hand tills början av 2013. LÄS MER