Sökning: "logistik förbättringar"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade orden logistik förbättringar.

 1. 1. Analys av intern förädlingskedja : En flödesstudie i processindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Ola Patriksson; Alin Piscoran; [2019]
  Nyckelord :Lean; Lean-huset; Just-In-Time; JIT; Jidoka; Slöserier; Lager; Värdeflödesanalys; 5S; Förbättringar; Logistik; Flöde; Slöserier; Japanska sjön; Kanban; FIFU;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i examensarbetet är flödesmässiga förbättringar. Vid kontakt med fallföretaget presenterades en för företaget viktig produkt. Värdeflödeskedjan för denna produkt går genom flera värdeadderande processer, samt flera icke värdeadderande aktiviteter, vilka företaget önskar kartlägga. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av returflöde : En fallstudie med fokus på produkter med kort livscykel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Emma Jernström; Jenny Petersson; [2019]
  Nyckelord :Returflöde; Returhanteringsprocess; Lean; 7 Slöserier; Returns management; Reverse logistics;

  Sammanfattning : Syfte – Syftet är att identifiera förbättringsåtgärder i en returhanteringsprocess för produkter med kort livscykel. För att kunna bidra med förbättringsåtgärder till fallföretaget har tre frågeställningar formulerats för att uppnå detta: 1. Hur ser returhanteringsprocessen ut för produkter med kort livscykel? 2. LÄS MER

 3. 3. Optimal driving decision based on energy and time costs

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Sakina Huseynzade; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nowadays the industrial world has a common goal to build environment-friendly transportation and power-train systems. The first step for this aim is electrification of vehicles on the road which has remarkable influence on energy dependency and greenhouse gas emissions. LÄS MER

 4. 4. Reducering av icke-värdeskapande aktiviteter vid CNC-svarvar : En fallstudie på Willo

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Isac Gladh; Aron Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Lean; 5S; SMED; Icke-värdeskapande aktiviteter; Ställtid; Processkartläggning;

  Sammanfattning : Titel: Reducering av icke-värdeskapande aktiviteter vid CNC-svarvar Kurs: Ämnesfördjupanade arbete i logistik, 2FE25E, VT 2019 Författare: Aron Lindahl & Isac Gladh. Handledare: Petra Andersson Bakgrund: Willo upplever att deras arbete vid DECO-maskinerna inte utnyttjas till fullo i nuläget. LÄS MER

 5. 5. Enterprise transition to Software-defined networking in a Wide Area Network : Best practices for a smooth transition to SD-WAN

  M1-uppsats, KTH/Hälsoinformatik och logistik; KTH/Hälsoinformatik och logistik

  Författare :Ahmed Yassin; Fatih Yalcin; [2019]
  Nyckelord :SD-WAN; Amazon Web Services; MPLS; Firewall; best practices; SD-WAN; Amazon Web Services; MPLS; brandvägg; bästa praxis;

  Sammanfattning : Software defined wide area networks (SD-WAN) is a relatively new concept for enterprises to structure their networks throughout sites. This thesis was to find best practices for enterprises wanting to transition their current infrastructure to SD-WAN with multiple factors considered. LÄS MER