Sökning: "logistik kartläggning flöde"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden logistik kartläggning flöde.

 1. 1. Produktionsrelaterad förändring för ett bättre logistiskt flöde med mänsklig hänsyn : En fallstudie på PEPAB Produktionspartner AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi; Högskolan i Gävle/Industriell ekonomi

  Författare :Joakim Gruvman; Johan Andersson; [2019]
  Nyckelord :Logistical Flow; Logistical Factors; Change factors; internal logistics; internal transports; Production layout.; Logistiskt flöde; logistiska faktorer; förändringsfaktorer; intern logistik; interna transporter; produktionslayout.;

  Sammanfattning : Background: The business world is in constant change, which means that businesses must be able to adapt to these changes and constantly improve. The research field on how businesses should achieve a smart material supply is small, which emphasizes the importance of studying how a company can change its production layout to improve its internal logistics. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av reningsverk : En studie om hur resursanvändningen i reningsverk kan effektiviseras

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Högskolan i Jönköping/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Malin Lindberg; William Hoffman; [2019]
  Nyckelord :Reningsverk; Kartläggning; Effektivisering; Resursanvändning; Lean.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var “Att kartlägga tillvägagångssätt för hur resursanvändningen i reningsverk kan effektiviseras” i företag med reningsverk som stödprocess. För att besvara studiens syfte har två frågeställningar upprättats: ”Hur kan kartläggningen av reningsverk systematiskt genomföras?” samt “Hur kan resursanvändningen effektiviseras?”. LÄS MER

 3. 3. Cost-based model for international logistics : case-study with IKEA Industry’s supply chain in Russia

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Forest companies; IKEA Industry; International logistics; International supply chains; Logistics costs; Mapping; Russia forest sector; Sourcing; Supply chain management; Supply chain performance; IKEA Industri; Internationell logistik; Internationella värdekedjor; Kartläggning; Logistikkostnader; Optimering av värdekedjor; Rysk skogssektor; Skogsföretag; Värdekedjans prestation;

  Sammanfattning : The global market is constantly changing, which implies that successful companies incessantly need to respond to new conditions of how they operate. One strong trend changing the structure of the market is globalization, making the business arena wider with intensified investments and trade across borders. LÄS MER

 4. 4. Spårbarhet i icke kontinuerliga interna logistikflöden : En fallstudie på Valmet AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Agnes Lindell Stålbröst; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag ställs det höga krav på ett företags logistiska informationsflöde, och den tillgängliga litteraturen beskriver allt oftare vikten av att binda det fysiska materialflödet med dess tillhörande information i ett och samma flöde för att säkerställa en spårbarhet. Spårbarhet beskrivs ofta som strategiskt nödvändigt i alla produktionssammanhang detta till trots är många företag skeptiska till en implementering av en spårbarhetslösning till följd av den upplevda osäkerheten gällande avkastning och mängden olika val när det kommer till "olika teknologier, olika systemutvecklare och ingen enskild enda standard". LÄS MER

 5. 5. Orderprocessens förbättringsmöjligheter med utgångspunkt i färdigvarulagret

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Jonas Arlbrandt; Johan Brycker; [2016]
  Nyckelord :Orderprocess; färdigvarulager; kartläggning och Lean.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Ständiga förbättringar är viktiga för att upprätthålla ett företags konkurrenskraft inom sin bransch. Kunderna vill ha en hög leveranssäkerhet och flexibilitet för sina ordrar, men utförande från tillverkningsföretagens sida riskerar att vara bristande. LÄS MER