Sökning: "logistik ledtid"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden logistik ledtid.

 1. 1. Analys av framtida materialflöde för Ögonkliniken US

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystem

  Författare :Wilma Hallén; Linnéa Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Logistics; healthcare logistics; sterile material; kanban; Logistik; Vårdlogistik; Steriliseringslogistik; materialstyrningsmetod; kanban;

  Sammanfattning : Inom sjukvården är det viktigt att material finns tillgängligt när operationer och ingrepp ska genomföras för att patienter ska få den vård de behöver. För att materialbrist inte ska uppstå krävs bra planering och hantering av material. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning och effektivisering av transporter

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nedim Taletovic; Sami Aslam; Johan Forseström; Joel Karpö Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :logistik; effektivisering; förbättring; ledtid; transporter; konsolidering;

  Sammanfattning : North Compass Windows i Göteborg är ett företag med strategin engineer to order. En kundorder tas emot och leverantören tillhandahåller det skräddarsydda fönstret och veckor senare monteras produkten av North Compass Windows på önskad plats. LÄS MER

 3. 3. Hantering av efterfrågevariationer i utgående transporter : En fallstudie om transporter & efterfrågevariationer hos Mejeriproducenten AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Hall; William Smygegård; [2020]
  Nyckelord :Mejeriprodukter; FMCG; efterfrågevariationer; kapacitetsplanering; resursutnyttjande; ruttplanering; fyllnadsgrad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Detaljhandelns utveckling har lett till en mer kundorienterad marknad. Samtidigt innehåller livsmedelsindustrin FMCG som kännetecknas av kort produktlivslängd och ledtid. Det innebär att företagen måste vara beredda på variationer i efterfrågan. Dessa efterfrågevariationer försvårar arbetet mot jämna materialflöden. LÄS MER

 4. 4. Analys av framtida materialflöde för Ögonkliniken US

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Wilma Hallén; Linnéa Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Logistik: Vårdlogistik: Steriliseringslogistik: Materialstyrningsmetod: Kanban:;

  Sammanfattning : Inom sjukvården är det viktigt att material finns tillgängligt när operationer och ingrepp ska genomföras för att patienter ska få den vård de behöver. För att materialbrist inte ska uppstå krävs bra planering och hantering av material. LÄS MER

 5. 5. FOKUS PÅ EFFEKTIVISERING I MATERIALFLÖDET FRÅN GODSMOTTAGNING TILL PLOCKPLATS : Störningar och slöserier i en distributionsverksamhet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning; Jönköping University/JTH, Logistik och verksamhetsledning

  Författare :Jheffer-Kien Falk; Rafael Hansson; [2020]
  Nyckelord :lean; ledtid; störningar; slöserier; effektivisering; materialflöde; utnyttjandegrad; lager; godsmottagning; plockplats; buffert;

  Sammanfattning : Automotive industries are constantly working to streamline their warehousing operations, as disruptions and wastes can have negative effects on parameters such as lead time, warehouse space and utility of warehouse resources. Performance and efficiency in material flow have therefor had a negative impact on the total cost of products handled in the warehouse area. LÄS MER