Sökning: "logistik mätetal"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden logistik mätetal.

 1. 1. Supply Chain Performance Measurement Tool : Ett verktyg utvecklat för mätning av logistisk prestanda

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nils Karlflo; Simon Knutsson; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; SCM; SCP; logistik; performance; prestanda; mätning; KPI; indikatorer; mätetal; modell; nulägesanalys; verktyg;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har världen genomgått en stadig ökning av konsumtion av varor. Medan konkurrensen mellan företag ständigt ökar är det viktigare än någonsin att förse konsumenter med rätt produkt, vid rätt tidpunkt och till rätt pris. LÄS MER

 2. 2. KPI-framtagning på ledningsnivå : Ett tillämpat arbete baserat på modellen Analytics for Management, anpassat efter SAAB Aeronautics

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling; Linköpings universitet/Logistik- och kvalitetsutveckling

  Författare :Robert Westerdahl; Martin Yngemo; [2019]
  Nyckelord :Key performance indicator KPI ; Analytics for management; Process management; Process performance; Visualization; Mätetal; Key performance indicator KPI ; Analytics for management; Processtyrning; Processprestanda; Visualisering;

  Sammanfattning : The goal of this master thesis is to supply management at Saab Aeronautics with information and tools that allow for fast and effective insight into the manufacturing process. Additionally it aims to suggest improvements concerning measurements and the use of data for the internal workshops. LÄS MER

 3. 3. Fostering Innovation and Trust when Contracting Service Suppliers : A Case Study at a Retail Company

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Jonas Florén; Marcus Kian Rousta; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Manufacturing and retail companies outsource their logistics activities to third party logisticsproviders to focus on, and enhance, core competencies. Outsourcing is associated with severalbenefits, e.g. decreasing costs and more flexibility, but it also inherent risks. LÄS MER

 4. 4. Förbättring av leveransprestation : En fallstudie av orderprocessen i ett uthyrningsföretag inom byggbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rikard Garcia Wernersson; Eric Lund; [2017]
  Nyckelord :Supply Chain Management; Logistics in the construction industry; Logistics; Supply Chain Operations Reference Model; Construction Supply Chain Management; Five Why; Ishikawa-diagram; Perfect order fulfillment.; Supply Chain Management; Logistik inom byggbranschen; Logistik; Supply Chain Operations Reference Model; Construction Supply Chain Management; Fem varför; Fiskbensdiagram.;

  Sammanfattning : En undermålig leveransprestation av maskiner och utrustning skapar problem i hela försörjningskedjan för ett byggprojekt. Ifall maskiner och utrustning inte levereras efter överenskommen tid, bidrar det till stillestånd och förseningar av byggprojektet. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av leveransprestationsmätning av Orkla Foods Sveriges leverantörer

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Louise Nehler; Anne Riise Åberg; [2016]
  Nyckelord :Avrop; Inköp; Leveransprecision; Leveransprestation; Leveranssäkerhet; Leverantörsuppföljning; Mätetal; Orkla Foods Sverige AB; Prestationsmätning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att ta fram en mer tillförlitlig leveransprestationsmätning av Orkla Foods Sveriges leverantörer vars resultat kan kommuniceras både internt och externt för att långsiktigt förbättra leveransprestationen. När denna studie genomfördes hade Orkla Foods Sverige problem med låg leveransprestation från sina leverantörer och otillförlitliga mätningar av detta som grundade sig i brister i interna rutiner. LÄS MER